Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Amics de La Rambla aplaudeix l'aprovació inicial del Pla d'Usos de La Rambla

31 de juliol de 2014

Avui, dimecres 30 de juliol de 2014, el Govern municipal ha aprovat inicialment el Pla especial per a la regulació dels establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a la Rambla (Pla d’Usos), una ordenació a través de la qual es vol fomentar la implantació de botigues de les indústries culturals, alhora que restringeix i limita les activitats hoteleres, de restauració, i d’oci nocturn, de les quals ja hi ha una gran saturació al passeig.

La iniciativa d’impulsar un pla d’usos propi per a la Rambla, atenent a la seva condició de zona singular, desplega el que ja preveu la Modificació del Pla d’Usos de Ciutat Vella en la seva disposició final tercera, que preveu una normativa específica per regular l’activitat de pública concurrència en aquest passeig i dóna resposta a una de les reivindicacions històriques de l'Associació d'Amics de La Rambla que ha estat treballant, conjuntament amb el govern municipal i amb els grups polítics amb representació a L'Ajuntament de Barcelona, en la elaboració d'aquest Pla d'Usos específic per La Rambla.

El Pla d’Usos de la Rambla ha iniciat la seva tramitació amb l’aprovació inicial que obre un procés d’exposició pública i recollida d’al·legacions per tal de procedir a l’aprovació definitiva durant la propera tardor. Des d'Amics de La Rambla desitgem que aquest Pla d'Usos obtingui el màxim suport i consens polític ja que considerem que es vital per a garantir La Rambla del futur.

El Pla d'Usos de La Rambla aprovat ahir es complementarà amb un Pla Especial que desenvoluparà aspectes normatius, urbanístics i de mobilitat i que des d'Amics de La Rambla esperem que es tramiti properament. Tot aquest cos normatiu té com a objectiu fixar un model de Rambla equilibrada, barcelonina i de futur.

L’àmbit del Pla d’Usos de la Rambla

L’àmbit sobre el qual s’aplicarà el Pla d’Usos de la Rambla el defineix el mateix Pla d’Usos de Ciutat Vella, ja que correspon a la zona específica (ZE) 5B. Aquesta zona inclou la Plaça Reial i la plaça Sant Josep de la Boqueria, i incorpora i manté l’àrea de tractament específic de la Boqueria, també definida i delimitada en el Pla d’Usos de Ciutat Vella.

Les mesures del nou pla

El pla d’usos de la Rambla estableix les següents mesures:

- Fomenta les indústries culturals.
- Fomenta la instal·lació de botigues que promoguin la industria cultural, és a dir aquelles que estan dedicades a la venda de llibres, discs, o instruments musicals, i també les galeries d’art. Aquestes botigues podran disposar de zona de cafeteria de màxim 20 m2 amb horari limitat, i no podrà vendre altres productes a banda dels establerts a la seva especialitat o epígraf. Actualment en l’àmbit del Pla d’usos de la Rambla hi ha tres activitats que estan en aquesta situació: Casa Beethoven i Musical Emporium en el camp de la venda d’instruments musicals i partitures, i Freetime en la venda de llibres. Hi ha una quarta activitat cultural, el Palau Moja que és una galeria d’art.

- Limita les activitats hoteleres i admet la millora de la qualitat de les existents. La normativa nova no permet la implantació d’albergs de joventut. Únicament permet hotels nous en edificis sencers i sempre i quan es compleixin les condicions de densitat zonal i de densitat de places d’ús hoteler. En cas de complir aquests requisits, el nou establiment ha de tenir un límit de la superfície d’habitacions del 60% de l’edifici, amb un màxim de 100 places hoteleres. Això representa que, a la pràctica, no podrà créixer l’oferta hotelera que hi ha actualment a la Rambla. Per altra banda, les pensions i els hotels que conviuen amb altres activitats que no siguin la hotelera queden fora d’ordenació, de manera que en 6 anys perdran la seva llicència. El nombre d’activitats que es veuen afectades per aquesta mesura son 9, que en total sumen 228 places hoteleres.

- Fomenta la qualitat de les activitats de restauració. Els bars, els bars amb restauració menor, els restaurants, i els restaurants-bar estan permesos a la Rambla si disposen de cuina pròpia, i només se’n podran obrir en cas que es tanqui una activitat la mateixa zona. El Pla d’Usos promou la millora de la qualitat dels locals existents, perquè permet un augment de la superfície útil, és a dir l’aforament, sempre que millorin les condicions de sanitat, seguretat i salubritat, i amb un límit de 20 m2 més de superfície. Es prohibeixen els establiments de plats preparats, i es manté l’àrea de tractament específic de la Boqueria, que permet la ubicació d’establiments comercials alimentaris amb degustació.

- Limita els habitatges d’ús turístic. La mateixa normativa que afecta tot el territori de Ciutat Vella és d’aplicació a la Rambla.

- No permet l’increment de les activitats d’oci nocturn. Actualment a l’àmbit del Pla d’Usos de la Rambla hi ha 8 activitats amb llicència d’activitat d’oci nocturn. No se’n poden obrir més si no es traslladen dins de la mateixa zona. La condició, a més a més, és que els accessos a l’activitat estiguin ubicats en vies principals, per tant en carrers amb una amplada superior a 7 metres.

- Limita la implantació de comerç alimentari. La Rambla està ben dotada d’establiments de comerç alimentari, ja que actualment existeixen en vigor 15 llicències de comerç alimentari a la zona, que sumades a la presència del mercat de la Boqueria, cobreixen la demanda de la població resident. Per aquest motiu, el Pla d’Usos de la Rambla limita la implantació de comerç alimentari i només el permet en cas de tancament d’una activitat a la mateixa zona, incloses les gelateries.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X