Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Amics de La Rambla entra a formar part del Consell de Ciutat

2 de desembre de 2021

Amics de La Rambla ha estat escollit com a nou membre del Consell de Ciutat. El nostre president, Fermín Villar, representarà a l’Associació en aquest important òrgan consultiu de Barcelona.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, en què els representants de l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat.

És un espai plural format per representants d’entitats i institucions de diferents sectors i àmbits territorials. Per representants polítics, per persones expertes en diversos temes, i per veïns i veïnes expertes en viure la ciutat.

La seva composició plural és bàsica per exercir la seva funció principal: assessorar l’Ajuntament en els temes i grans projectes de ciutat. Per fer-ho, el Consell es reuneix, s’informa, debat i aprova un document de conclusions (dictamen) amb els acords i recomanacions al govern municipal sobre els temes que ha tractat, i per tant, un document on es recullen les diferents mirades i opinions que hi ha sobre un tema.

L’Ajuntament, estudiant i tenint en compte aquest document, dissenya i executa la seva acció pública.

L’altra gran tasca que pot desenvolupar el Consell de Ciutat és ser la veu de la ciutadania en la promoció de la participació i en la garantia de l’exercici dels drets de participació (Comissió d’Empara).

En síntesi, són funcions del Consell:

  • Assessorar l’Ajuntament i emetre recomanacions sobre temes rellevants de la ciutat, a més de ser consultat per l’alcaldia o membres del Consell Municipal.
  • Conèixer i debatre el PAM, els reglaments, les ordenances municipals i els pressupostos.
  • Convocar processos participatius i impulsar iniciatives.
  • Crear i donar suport a altres òrgans de participació.
  • Proposar la candidatura d’una persona i una entitat a la Medalla d’Honor de Barcelona.

Història del Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat es va constituir el dia 16 de març del 2004 en compliment de l’article 36 de la Carta Municipal i en aplicació de les Normes reguladores de la participació ciutadana del 2002.

Va néixer sota el lema “Entre la ciutadania i el Govern” en un espai plural que aplega representants dels grups polítics, consells municipals sectorials, les institucions, les associacions incloses al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, persones d’especial rellevància ciutadana, i ciutadans i ciutadanes triats aleatòriament entre els que havien manifestat interès per participar en els afers de la ciutat.

A l’hora d’escollir-ne la representació es van tenir en compte criteris d’edat, d’igualtat de gènere i d’equilibri territorial.

Des de l’inici, el Consell de Ciutat ha tingut clar que volia opinar sobre els temes cabdals de la ciutat en un clima propositiu i constructiu, amb una ferma orientació al consens.

Es tracta, per tant, d’un lloc de trobada privilegiat per recollir i debatre les preocupacions, inquietuds i propostes de molts ciutadans i ciutadanes. Com diu el seu lema actual, és “El gran espai de representació cívica de la ciutat”.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X