Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Aprovació definitiva del Projecte executiu de reforma de La Rambla

15 de desembre de 2021

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat definitivament el projecte executiu de La Rambla. Aquesta aprovació és prèvia a la seva aprovació definitiva que es produirà al Ple de l'Ajuntament (que tindrà lloc el 23 de desembre). Les obres començaran l'any 2022 i s'iniciarà al tram Colom - Santa Madrona.

Tot i que és, sens dubte, una bona notícia, la falta de concreció sobre el calendari i altres detalls, ens obliga a seguir vigilants per evitar nous endarreriments i desviacions del projecte presentat.

Aprovació del Projecte executiu

El Govern municipal preveu començar l’any vinent les obres per convertir La Rambla en un passeig més confortable, verd, amable i cultural, amb més espai per al vianant i amb una millor ordenació dels usos. L’aprovació definitiva del projecte executiu i la inclusió de la reforma en el pressupost per al 2022 faran possible disposar d’una primera inversió per engegar durant l’any que ve la reurbanització, que arrancarà pel tram Colom-Santa Madrona. D’aquesta manera, doncs, es donarà resposta a una reclamació veïnal i un deute pendent històrics.

Aquest dimarts, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha donat l’últim vistiplau al projecte per unanimitat. El pressupost total serà de 44,56 milions d’euros, i els treballs es faran per trams.

La nova ordenació de la Rambla millorarà l’accessibilitat i la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic i la transversalitat d’aquest eix cívic, que actualment té un caràcter principalment lineal. La intervenció, a més, se sumarà a la reforma de la Via Laietana prevista per a principis de l’any vinent i contribuirà a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.

Un passeig més cívic

La futura Rambla redueix l’espai destinat al vehicle i en dona més al vianant. La nova secció rodada és contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5m d’amplada. La disminució de l’amplada de circulació permet repartir l’espai sobrer a les voreres laterals, que tindran una amplada d’un mínim de 3 metres, per a facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l’espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells.

Al costat de les voreres se situarà la franja de circulació, i hi haurà trams amb un cordó de servei de 2,80m que serà reversible en la seva major part. El pas de vehicles quedarà restringit al trànsit veïnal, i els dos carrils de circulació admetran les bicicletes i autobusos, la distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i l’accés als aparcaments de l’àmbit, tal com ja passa avui dia en sentit ascendent. També s’incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems i en els guals de vianants de tot el passeig.

La singularitat de la nova Rambla es manifesta especialment en tres espais majors situats estratègicament  al llarg de l’eix, en tres de les cruïlles més singulars: l’Espai Moja-Betlem, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la pròpia morfologia de l’espai, als fluxos transversals i longitudinals, a l’especial relació amb els principals equipaments culturals del passeig i a la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps.

A l’àmbit Colom-Drassanes, es modificarà el traçat de l’avinguda de les Drassanes per millorar la connexió amb el litoral. Es generarà un nou espai urbà d’arribada al front de mar format per un conjunt d’arbrat amb paviments verds i drenants que conclouran i renovaran la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom.

També es crearan noves zones d’estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l’espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d’estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l’ombra de l’arbrat.

El paviment és un dels elements principals de la transformació. Cobreix tot l’espai de l’eix, de manera que fa d’element unificador de l’espai de façana a façana, serà de peces de diferents formats de pedra natural, granit i pòrfir. Quant a l’arbrat, s’ampliaran els escocells i es millorarà el subsòl. L’enllumenat s’unifica amb un únic disseny més simple i funcional.

A més, s’ha tingut en compte tota la resta d’elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig. Es proposa reubicar els quioscos de premsa de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs. També es reordenen els quioscos de flors de manera que no quedin l’un davant de l’altre, i es posaran entre arbres a l’àmbit de la Rambla de les Flors-Sant Josep, on han estat històricament. I disposaran d’elements de recollida orgànica.

Fi de la concessió dels ocellaires

A més, durant l’any vinent s’impulsaran més mesures urbanístiques vinculades a l’adaptació del Pla d’Usos de Ciutat Vella i a la posada en marxa d’un pla per protegir l’ús d’habitatge habitual del passeig. En aquest sentit, davant de la fi de la concessió de les parades dels antics ocellaires de la Rambla, el districte ja té prevista la supressió dels onze quioscos que ara es troben fent una activitat de venda de productes diferents al passeig.

L’objectiu del districte de Ciutat Vella és que s’aconsegueixi més espai per als vianants, zones d’estada i fomentar l'equilibri de l'oferta.

Fermín Villar parla de la reforma a betevé

Ahir, el president d’Amics de La Rambla, Fermín Villar, va ser entrevistat al programa basics de betevé amb la reforma de La Rambla com a tema central. 

Aquí teniu un seguit d'informacions sobre la reforma:

https://beteve.cat/politica/ajuntament-aprova-projecte-reforma-rambla-sense-data-obres/

https://www.lavanguardia.com/opinion/20211215/7929970/obras-rambla.html

https://www.thenewbarcelonapost.com/reforma-la-rambla-barcelona-empezara-2022/

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20211214/rambla-desencalla-reforma-comenzara-ano-2022-12982896

https://www.metropoliabierta.com/distritos/ciutat-vella/reforma-rambla-2022-drassanes_47173_102.html

https://www.expansion.com/catalunya/2021/12/14/61b90400e5fdea1a3b8b4623.html

https://www.tendenciashoy.com/viajeros/ciudades/las-ramblas-renovacion-barcelona-2022.html

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X