Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Com demanar parada a La Rambla per Sant Jordi

22 de març de 2022

La diada de Sant Jordi és un moment fantàstic per ramblejar.

Aquest any hi ha novetats pel que fa a la tramitació de les llicències  per instal·lar una parada de venda de roses o llibres:

Aquests permisos són totalment gratuïts i la tramitació es fa a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

La sol·licitud s’ha de tramitar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca) seguint les instruccions indicades en els tràmits habilitats a aquest efecte al portal de tràmits.

1.    Per a qui vulgui situar-se davant del seu local o comerç ha de fer la sol·licitud en la secció d’Espais vinculats a establiments: situats davant de locals o comerços i reservats específicament tant a llibreries i floristeries com a aquells establiments que, sense tenir llicència de llibreria i/o floristeria (escoles, parròquies, fundacions, etc...) durant la Diada de Sant Jordi se situen davant del seu local per vendre llibres i/o roses. Enllaç:  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001359

2.    L’’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de llibres per a la Diada de Sant Jordi a la Rambla, serà oberta des del dia 21 de març i fins al dia 1 d’abril, inclòs. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella o de qualsevol altre districte, demanant cita prèvia. Preferentment s'hauran de tramitar pel registre electrònic de l'Ajuntament de Barcelona.

Les cites es podran concertar entrant a barcelona.cat/cita o trucant al 010 (931537010, per trucar des de fora de l’àrea metropolitana)

Així mateix, es podran presentar per mitjà de Registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

PRODUCTES I ESPAIS AUTORITZATS

Només s’autoritza la venda de libres

S’autoritzaran 77 parades de 4×2 m i 43 parades de 6×2 m.

Les parades s’agruparan i situaran segons tipologia:

Professionals del llibre: llibreries, editorials, escriptors. Part alta de la Rambla.

Entitats, fundacions, associacions, ONG’s, AFA’s. Part mitja de la Rambla.

Partits polítics i sindicats. Part baixa de la Rambla.

PROCEDIMENT I CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PARADES 

Les parades s’atorgaran seguint l’ordre d’entrada al registre i fins exhaurir els espais disponibles.

Es donarà però, prioritat a les peticions fetes per persones físiques o jurídiques arrelades al territori, es a dir, que tinguin el seu domicili fiscal/social, la seva seu o local al districte Ciutat Vella.

A la sol·licitud es podrà indicar el número aproximat de la Rambla on l’interessat voldria posar la seva parada, així com la mida (de 4×2 m o de 6×2 m) tot i què no es pot garantir que això sigui possible.

Les sol·licituds que no aportin la documentació correctament i/o que tinguin deute tributari local, seran automàticament descartades.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Instància degudament emplenada.

Fotocòpia del NIF i/o NIE.

Documentació acreditativa de l’arrelament amb el Districte de Ciutat Vella. (fotocòpia del NIF, contracte de lloguer, llicència activitat, etc.)

ENTREGA DE LLICÈNCIES I DEL FALDÓ DE SANT JORDI 

Del 19 al 22 d’abril, de 10:00h a 13:30h a la seu del districte de Ciutat Vella. MOLT IMPORTANT, posar un correu electrònic (email) vàlid per poder realitzar, si s’escau, la notificació de la llicència per aquest mitjà. Així mateix, posar un telèfon de contacte amb que us puguem localitzar amb certesa.

3.    Per situar-se en els espais lliures de la ciutat, el termini de presentació serà de les 15 h del 21 de març fins a les 23:59 h del 18 d’abril. El tràmit es pot fer amb certificat digital, o IdCat Mòbil. Les peticions fetes telemàticament rebran la resposta immediatament. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001358

També podeu fer la tramitació del 22 de març al 8 d’abril presencialment a Ramalleres 17, els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i els dijous de 9 a 18 h.

En tots els casos: no es tramitaran sol·licituds fora del termini indicat, cal no tenir cap deute tributari local, cal ser major de 16 anys i únicament es tramitarà una sol·licitud per persona física.

Teniu l’informació actualitzada aquí:

https://www.barcelona.cat/parades-sant-jordi/ca/

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/sol%25c2%25b7licitud-de-llicencies-per-a-parades-de-llibres-per-sant-jordi-a-les-rambles_1155192

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X