Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Comencem a preparar la Fase 1

10 de maig de 2020

Barcelona no passarà a la fase 1 del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” el pròxim 11 de maig. Tot i així, esperem que aquest pas endavant es produeixi en breu, per tant, volem fer-vos arribar informació per preparar aquest fet.

Al establiments associats a Amics de La Rambla, us volem animar a que contacteu amb nosaltres per comunicar-nos la vostra data d’obertura o en el  cas de tenir dubtes o necessitats particulars. Mirarem de solucionar les dubtes i ajudar-vos a solucionar les vostres necessitats i problemes.

Pels veïns i treballadors de La Rambla i també per tots aquells que vingueu a Ramblejar, anirem publicant a la nostra web un llistat dels establiments i serveis que estan a la vostra disposició.

GUIA DE LA FASE 1

Al final d’aquest article, trobareu documentació en format pdf. A continuació, us fem un breu resum.

MESURES ESTABLERTES

 1. Sempre que sigui possible, cal continuar teletraballant.
 2. En les empreses, comerços, centres educatius i altres entitats previstes en l’ordre del Ministeri de Sanitat del 9 de maig, es tindran que adoptar les mesures necessàries per complir les mesures d’higiene i prevenció pels treballadors.
 3. S’assegurarà que tots els treballadors tinguin a la seva disposició en el seu lloc de treball de gels hidroalcohòlics i desinfectants amb activitat virucida per la neteja de mans, o si això no és possible, d’aigua i sabó.
 4. S’ha de garantir la distància de seguretat de 2 metres. Si això no és possible, els treballadors han de disposar d’equips de protecció adequats al nivell del risc.
 5. El fitxatge amb empremta digital s’ha de substituir per altre sistema de control horari. O s’ha de desinfectar els dispositiu després de cada us.
 6. Si un treballador presenta símptomes compatibles amb la malaltia cal contactar immediatament amb el telèfon habilitat per fer-ho. El treballador ha d’abandonar el seu lloc de feina fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
 7. Els centres de treball han d’ajustar els seus horaris per impedir moments de màxima afluència.

 

MESURES SOCIALS

 1. Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència, respectant les mesures de seguretat i higiene, el manteniment de la distància mínima de seguretat de dos metres, en grups de un màxim de 10 persones (aquest límit no s’aplica per a persones que convisquin en el mateix domicili).
 2. En els contactes socials amb tercers, cal respectar les mesures de seguretat i higiene (distancia, protecció física, higiene de mans i mascareta).
 3. Les vetlles es poden celebrar amb un màxim de 15 persones a l’aire lliure o 10 en espais tancats.
 4. Es permet l’assistència a llocs de culte a un terç del seu aforament.

 

COMERÇOS I PRESTACIÓ DE SERVEIS

 1. Els establiments minoristes i locals amb superfície igual o inferior a 400 metres quadrats, poden obrir amb les següents limitacions: Un 30% de l’aforament total, distància mínima de dos metres entre clients, horari d’atenció amb servei prioritari a majors de 65 anys.
 2. Concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria poden obrir al públic, si pot ser amb cita prèvia.
 3. L’Ajuntament podrà reobrir els seus mercats a l’aire lliure amb un 25% dels llocs habituals i un terç del seu aforament.

 

HOSTELERIA I RESTAURACIÓ

 1. Podran reobrir la reobertura del públic de les terrasses a l’aire lliure amb un 50% de les taules.
 2. Ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules.
 3. Es tindrà que netejar i desinfectar l’equipament de la terrassa entre un client i l’altre (taules, cadires i qualsevol altre superfície de contacte).
 4. Es prioritzarà el parament d’un sol us i es tindran a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida.
 5. Es fomentarà el pagament amb targeta de crèdit i s’evitaran les cartes de menú.
 6. En el cas de no poder mantenir la distància de seguretat, els treballadors han d’utilitzar equip de protecció adequat al nivell de risc que garanteixi tant la protecció del treballador com la del client.

 

SERVEIS SOCIALS

 1. Podran reobrir tots els centres recollits en el catàleg de referencia de serveis socials aprovat pel Consejo Territorial de Servicios Sociales I del Sistema para la Autonomia y la Atención a la Dependencia.
 2. L’objectiu és que es pot fer l’atenció presencial d’aquells ciutadans que ho necessitin.

 

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Poden reobrir centres educatius i universitaris per la seva desinfecció, condicionament i per la realització d’activitats administratives  garantint la distància física de seguretat.
 2. S’ha de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció.
 3. S’han de limitar els documents amb paper i la seva circulació.
 4. Els llocs d’atenció al públic han de fer possible la separació entre treballadors i usuaris.
 5. Els laboratoris universitaris i les entitats que desenvolupin tasques d’investigació científica i tècnica poden reobrir.
 6. S’ha de fomentar el teletreball, el treball a torns o altres adaptacions de la jornada laboral.
 7. Es poden fer congressos, trobades, esdeveniments o seminaris amb un màxim de 30 assistents. S’ha de mantenir la distància física i fomentar la participació no presencial.
 8. Poden reobrir les biblioteques i les activitats de préstec. Reducció de l’aforament al 30%.
 9. Poden reobrir Museus. Reducció a un terç del seu aforament.
 10. Poden reobrir establiments per actes i espectacles culturals. Màxim de 30 persones (200 a l’aire lliure. Sempre amb mesures de seguretat.
 11. No es poden oferir serveis complementaris (botiga, cafeteria o guardarroba).
 12. Poden reobrir Centres d’Alt Rendiment Esportiu, les instal·lacions esportives a l’aire lliure i els centres esportius per la pràctica esportiva individual.
 13. Es poden fer activitats de turisme actiu i natura en grups de 10 persones màxim.

 

HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS

 1. Servei de restauració únicament per a clients.
 2. No es permet la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’esdeveniments i espais comuns no imprescindibles.
 3. Limitació de la utilització d’ascensors o muntacàrregues.
 4. Cartells informatius amb les restriccions d’utilització de les instal·lacions i de les normes d’higiene amb els idiomes més habituals dels clients.
 5. A recepció o consergeria s’ha de garantir la separació de dos metres entre treballadors i clients. En cas de no ser possible, cal utilitzar els nivells de protecció.
 6. Abans d’obrir al públic cal fer una neteja de les instal·lacions.

 

MESURES D’HIGIENE DELS ESTABLIMENTS

 1. Hotels, establiments, comerços i locals oberts al públic han de realitzar, com a mínim dos cops al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de les portes, mostradors, mobles, maquines dispensadores, terres...
 2. S’ha de posar a disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida
 3. Es realitzarà neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn.
 4. Els uniformes i roba de treball s’ha de desinfectar i rentar diàriament.
 5. Es limitarà la utilització d’ascensors o muntacàrregues.
 6. Distància d’un metre con a mínim entre venedor i client si hi ha mesures de protecció i de dos sense aquestes mesures
 7. En el cas de serveis que no permetin la distància de seguretat interpersonal (perruqueries, centres d’estètica...), han d’utilitzar equips de protecció.
 8. Temps d’estada en l’establiment reduït al mínim necessari.
 9. Els emprovadors s’han utilitzar per una única persona. Després de la seva utilització s’han de netejar i desinfectar.
 10. S’ha de posar en un lloc visible, l’aforament màxim de local i garantir l’aforament i la distància de seguretat.
LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X