Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Juliol 2014. Recull de premsa sobre La Rambla

31 de juliol de 2014

Dilluns, 7 de juliol de 2014
LA VANGUARDIA
EDITORIAL
Contenir el turisme a la Boqueria

Situat en un punt estratègic de la ciutat, ni més ni menys que a la Rambla, el mercat municipal de la Boqueria es debat avui entre els beneficis que li aporta la visita massiva de turistes i els inconvenients d'una massificació que en dies clau, com són els divendres i dissabtes, amenaça d'asfixiar-lo i fins i tot acabar expulsant la clientela tradicional. Segons estimacions fetes ara fa dos anys, per la Boqueria hi passen anualment uns 70 milions de visitants, no necessàriament clients, encara que càlculs més recents parlen de xifres força més baixes -50.000persones en dies de màxima afluència-, tot i que les dues estimacions coincideixen a mostrar que la Boqueria corre efectivament el risc de passar de ser un mercat de barri a una atracció turística. Un risc detectat pels comerciants, que ja s'han dirigit a l'Ajuntament per reclamar que es reguli l'afluència turística, que expulsa la clientela local i acaba perjudicant les vendes de comerciants de productes frescos, especialment peixos i carns.

Convé recordar que la Boqueria està considerat un dels millors mercats del món, que és un "temple de la gastronomia", com el va definir Ferran Adrià, o un "mercat total", com va dir Vázquez Montalbán. I hi ha pocs dubtes que també és un símbol ciutadà del qual Barcelona se sent justament orgullosa. La pèrdua de personalitat i la transformació de les seves funcions bàsiques de mercat, al qual van compradors del barri del Raval i de tota la ciutat, és, doncs, una qüestió ciutadana de primer ordre, per la qual l'Ajuntament ha de vetllar, sense que n'hi hagi prou amb traspassar la solució del problema a Turisme de Barcelona perquè finalment siguin els turoperadors els qui regulin una afluència turística desbordada.

La col·lisió d'interessos entre els comerciants de la Boqueria rau en el fet que, mentre els uns se senten perjudicats i lamenten la pèrdua de clientela, d'altres han vist augmentar la seva facturació gràcies, especialment, a la venda de sucs naturals de fruites i de menjars preparats, que són productes d'una gran demanda per part del turisme que està de pas per la ciutat i vol gaudir de l'experiència de visitar un mercat justament famós per l'amplitud i abundància dels més de 20.000productes diferents que anualment s'hi venen així com per la seva vibrant vitalitat. 

Regular l'afluència turística és summament complex i exigeix solucions imaginatives, en les quals han de participar les autoritats municipals i els mateixos comerciants perquè no s'acabi matant la gallina que ponia els ous d'or.

 http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54411631500/index.html#ixzz38SmNjJm8 

Divendres, 11 de juliol de 2014
LA VANGUARDIA
EDITORIAL

Repensar la Rambla

L'Ajuntament de Barcelona ha ordenat la suspensió de concessió de llicències per a l'obertura a la Rambla de nous establiments de concurrència pública, hostaleria i altres activitats. Una ordre que ha començat a aplicar-se a partir de les zero hores d'avui divendres. L'objectiu és regular un pla d'usos d'una via cèlebre mundialment per la qual passen anualment més de cent milions de persones i que corre el risc de convertir-se, si ja no ho és, en un parc temàtic per a turistes totalment desvinculat dels barcelonins.

Fa mesos que l'Associació d'Amics de la Rambla, alertada per aquest risc, suggereix un conjunt de solucions molt assenyades per poder recuperar l'equilibri entre l'espai ciutadà i l'activitat privada en un carrer que, segons l'alcalde Xavier Trias, constitueix "el cor de la ciutat". El govern de la ciutat faria bé de tenir-les en compte a l'hora d'analitzar el futur de la Rambla. La suspensió de noves llicències permetrà al Consistori estudiar, negociar amb els veïns i aprovar un pla d'usos que respecti, d'una banda, la llibertat de la iniciativa privada i, de l'altra, que eviti que la Rambla mori d'èxit pel fet de viure d'esquena a la idiosincràsia de Barcelona i dels seus ciutadans. 

La nova mesura afecta diversos tipus d'establiments i pretén regular-ne l'existència. Des dels que es dediquen a les activitats musicals (bars, discoteques, sales de ball o cafès teatre), fins a restaurants, bars i salons de banquets. Així mateix, queden en suspens en espera de la nova reglamentació llicències per a establiments alimentaris, locals amb màquines expenedores d'aliments i de degustació, gelateries i orxateries. I també per a nous hotels, aparthotels, pensions i apartaments d'ús turístic.

És evident que la Rambla necessita ser repensada si es vol potenciar la diversitat i frenar el monocultiu comercial de cara al turisme. Com també ha de preservar tant sí com no l'habitatge, la desaparició del qual marcaria fatalment la vida quotidiana del passeig. Conservar l'interès de la gent de fora i compaginar-lo amb la dinàmica urbana diària ha de ser un dels objectius primordials del pla d'usos de propera aprovació. El veí de la Rambla i els seus voltants ha de trobar en el seu entorn més immediat els serveis que necessita qualsevol ciutadà: el petit comerç, el bar per esmorzar, el servei bancari que no només ofereixi canvi de divises als turistes, l'escola per als seus fills o el centre d'assistència sanitària. 

És a dir, que la Rambla compagini el caràcter lúdic del passeig amb una vida urbana.

http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54411795911/index.html#ixzz38Sn0OP9w

Divendres, 11 de juliol de 2014
LA VANGUARDIA

Barcelona suspende la concesión de licencias de actividad en la Rambla

Barcelona suspende la concesión de nuevas licencias de actividad mientras elabora un plan de usos | El objetivo es impedir que la oferta comercial destinada sólo a los turistas siga incrementándose en el futuro

La opinión mayoritaria entre los barceloneses de que la Rambla no puede seguir dando pasos acelerados para convertirse única y exclusivamente en un parque temático urbano para turistas ha calado en la administración local. Revertir la situación de un paseo monopolizado por una oferta comercial dirigida sólo a las decenas de miles de visitantes extranjeros que pasan cada día por esta calle, y que no resulta nada atractiva a los propios barceloneses, no será una tarea fácil ni que pueda resolverse en unos pocos años. Sin embargo, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona tomó el miércoles una decisión muy importante para, por lo menos, evitar que la banalización de la Rambla vaya todavía a más: suspender la concesión de licencias para la apertura de nuevos establecimientos de pública concurrencia, hotelera y otras actividades.

La medida tiene un carácter preventivo y es obligada para poder elaborar y aprobar un plan de usos específico para la Rambla, una propuesta que figuraba en el programa electoral con el que CiU concurrió a las elecciones municipales en el 2011. De hecho, la modificación del plan de usos del distrito de Ciutat Vella aprobada en este mandato ya apuntaba una serie de restricciones a la apertura de determinado tipo de establecimientos de pública concurrencia en la Rambla y su entorno. Ahora, lo que hará el Ayuntamiento es concretar una regulación específica para una calle por la que, según las últimas estimaciones, pasan anualmente más de 100 millones de personas. El plan de usos requerirá un consenso social que el distrito de Ciutat Vella lleva tiempo tejiendo con las entidades de la zona y también con algún grupo político del Consistorio, dada la minoría con la que gobierna el alcalde Xavier Trias, circunstancia que le obliga a buscar acuerdos con alguno de los dos principales partidos de la oposición, es decir, el PSC o, como viene siendo norma en este mandato, el PP.

El anuncio de la gerencia de Hábitat Urbano suspendiendo la concesión de licencias y comunicados fue publicado ayer en el Butlletí Oficial de la Província y ha empezado a tener vigencia a las 0 horas de hoy. Tanta urgencia -la decisión se adoptó en la comisión de gobierno del miércoles- está justificada. De este modo, publicando el anuncio sin previo aviso, el Ayuntamiento ha evitado que algún negociante avispado pudiera solicitar licencia iniciando así la tramitación para la apertura del negocio justo el último día en que esto era posible.

La suspensión afecta a una tipología muy diversa de establecimientos. Una de las más destacadas es la de las actividades musicales. En esta clasificación entrarían los bares musicales (con música en directo o enlatada), las discotecas, las salas de baile y de fiesta, los cafés teatro y los karaokes. Tampoco podrán abrirse, mientras este vigente esta suspensión provisional, más restaurantes, bares y salones de banquetes

Asimismo, la paralización de licencias afectará también a los establecimientos alimentarios en régimen de autoservicio y polivalentes, así como tiendas de conveniencia de menos de 500 m2 de superficie de venta (que, por regla general, pueden abrir hasta 18 horas al día), los locales con máquinas expendedoras de alimentos y los de degustación. Tampoco heladerías ni horchaterías. Y, por supuesto, hoteles, aparthoteles, pensiones y apartamentos turísticas al considerarse la Rambla zona de alta densidad. La idea del Ayuntamiento es dejar por ahora la Rambla como está, en lo que respecta a su oferta comercial, antes de abordar reformas profundas mediante un plan de usos que, en ningún caso, eliminará tiendas ya existentes. Tampoco afectará a aquellas licencias o comunicados que ya se estén tramitando. Lo que es seguro es que en la Rambla, por ejemplo, no se abrirán más tiendas de souvenirs ni en el próximo año -periodo de vigencia de la suspensión de licencias- ni más adelante, cuando ya se esté aplicando el plan de usos. Pero la reducción del número de comercios de estas características tampoco será posible hasta que el titular decida el cese de la actividad. Es la constatación de que, aunque resulta oportuna, la medida llega quizás un poco tarde.

El plan de usos aprobado el año pasado ya establecía la necesidad de que se ubicase en esta arteria otro tipo de comercios y establecía el perímetro de la Rambla como zona de alta densidad para protegerlo de nuevas actividades de restauración, musical y hotelera. En ese momento se consideró que la actual situación y concentración de determinadas actividades era peligrosa y "podía representar un problema de convivencia con el residente". 

El Ayuntamiento de Barcelona no oculta que una de sus aspiraciones es que la Rambla consiga atraer a un comercio de más calidad. Es consciente de que nunca será un paseo de Gràcia o incluso un Portal de l'Àngel, entre otras cosas porque los locales de la Rambla -mucho más reducidos- no lo permiten, pero espera que algunas marcas importantes empiecen a pensar en la arteria más famosa de la ciudad. Por ahora, la única operación comercial importante prevista en la Rambla es la apertura de una megastore de Mango en la esquina con la calle Canuda, en una finca de la que se ha conservado sólo la fachada. 

Amics de la Rambla también ha expresado su deseo de convertir el paseo en una avenida comercial. El objetivo es que no sea sólo un lugar de visita obligada para turistas, sino también una calle donde locales y foráneos puedan ir a comprar, creando un continuo urbano de comercios desde la avenida Diagonal hasta el mar. La entidad elaboró una encuesta hace unos meses entre los operadores de la Rambla que reveló, entre otras cuestiones, que el 70% de los ingresos del paseo proviene del turismo y que entre los comerciantes se echa en falta la oferta autóctona, mientras que los paseantes desean más bancos y que se incremente la oferta para el comprador local. 

El plan especial también deberá incidir en las terrazas del paseo. La Rambla está incluida en la treintena de zonas especiales que tendrán una ordenación diferente al resto de la ciudad en cuestión de ubicación y tipología de veladores. La definición deberá consensuarse con el futuro plan de usos que se redacte.

 http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140711/54411799915/barcelona-suspende-concesion-licencias-actividad-rambla.html#ixzz37QNtW6Zp 

Divendres, 11 de juliol de 2014
Dolcecity.com

FREE TIME: Prensa internacional y especializada en la Rambla de Barcelona

Si buscas revistas internacionales y publicaciones difíciles de encontrar por estas latitudes, no busques más: En esta librería de la Rambla cuentan con una de las colecciones más amplias.

Como periodista (y lectora) me encanta descubrir nuevas publicaciones que me inspiren y entretengan. La prensa española de moda y tendencias –ámbitos a los que me dedico- me aburre un poco y, por ello, suelo buscar revistas extranjeras que presenten ideas más frescas y originales en ediciones cuidadas que son un reclamo más. Hace unos meses descubrí esta librería especializada en plena Rambla que cuenta conunas de las colecciones más amplias de cabeceras extranjeras (y también locales y minoritarias) de nuestra ciudad por lo que, si sois como yo y tenéis este tipo de inquietudes, aquí seguro que les podréis dar rienda suelta
Además de los grandes nombres establecidos, de los cuales tienen una amplia representación con ediciones de muchos países –los turistas pueden ponerse al día con facilidad de lo que ocurre en sus respectivos territorios-, destaca la búsqueda de nuevos proyectos que tienen aquí un escaparate privilegiado. Por ejemplo, la primera vez que fui me llevé el primer número impreso de la edición internacional de The Rake, masculina y de alta gama; mientras que en mi última visita, me sorprendió encontrarme con Openhouse, la continuación en papel de la tienda que reseñamos en el blog hace tiempo, también en su primer número.

Me inspira profundamente aquella gente inquieta, que no se acomoda y sigue marcándose nuevos retos a pesar de los éxitos logrados. Los responsables de Free Time llevan desde 1992 y no hay duda de que han sabido adaptarse a los cambios impuestos de una forma admirable, siempre intentando aportar un plus a la oferta existente. Les doy las gracias desde aquí por querer ampliar la visión de los barceloneses a través de las páginas de revistas, fanzines y libros especiales, diferentes y con muchas cosas que decir. Para mí, es una parada obligada cuando estoy por la zona.

En DolceCity Barcelona: Free Time
Free Time ( ver plano )
La Rambla, 114
Tel: 933 017 482

Prensa, revistas y libros, tanto nacionales como internacionales en una de las colecciones más amplias de toda la ciudad en cuanto a publicaciones extranjeras y minoritarias. Destaca la constante búsqueda de nuevos nombres... y sorpresas.

http://www.dolcecity.com/barcelona/2014/07/free-time-prensa-internacional-y-especializada-en-la.asp

Dissabte, 12 de juliol de 2014
LA VANGUARDIA

Barcelona estudia peatonalizar la Rambla

L'Ajuntament estudia con otras entidades aplicar restricciones graduales de tráfico en un futuro plan especial del paseo | El alcalde Trias espera consenso para aprobar el plan de usos dentro de este año
La suspensión de licencias que acaba de aprobar el gobierno municipal para la Rambla, y que ayer avanzó La Vanguardia, no es más que un paso necesario para una medida estructural que se espera desde hace tiempo: el plan de usos del paseo más famoso de Barcelona, que regulará qué tipo de establecimientos comerciales y en qué condiciones podrán ubicarse allí en el futuro, y sin efectos retroactivos. Pero vecinos y entidades de la Rambla esperan más. Quieren un plan especial de mejora, de ordenación del espacio de la Rambla que incluya un tema clave, el tráfico, con el horizonte de peatonalizar en lo posible esta vía.

El Ayuntamiento está en ello. Las conversaciones y negociaciones con entidades apuntan a una peatonalización gradual de la Rambla, aunque sin una restricción total de la circulación de vehículos. Joan Oliveras, presidente de Amics de la Rambla, que está en primera línea de estas conversaciones, apunta que el plan de movilidad tendrá que acompañar al plan especial. "Pero se ha de hacer muy bien -advierte-, ha de ser un proceso gradual que no aísle el Raval. Todo lo que se haga en la Rambla afecta también a los barrios contiguos".

Hoy rige una restricción de circulación que afecta principalmente al tráfico en sentido ascendente de la Rambla, de Colom a plaza Catalunya. Entró en vigor en marzo del 2007 y supone la prohibición de circular a los vehículos en las horas que pueden causar más congestión, con la excepción de los usuarios de aparcamientos y hoteles, el transporte público, los taxis, los servicios de emergencia y otros casos en que se pueda dar una autorización especial. Estas restricciones, apoyadas con un control mediante cámaras lectoras de matrículas, no se aplica en la calzada descendente, la que marca la frontera con el Raval. Es esta calzada la que experimentaría nuevas restricciones en el futuro.

Amics de la Rambla expresó ayer su apoyo a la suspensión de licencias. De los tipos de licencias suspendidas por un año, cabe deducir qué sectores se regularán más en el plan de usos que el Ayuntamiento espera consensuar en los próximos meses. Oliveras señala qué tipos de establecimientos se restringirán en la Rambla: hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes y sector alimentario. "Actualmente, estas actividades ocupan el 70% de la Rambla", señala el presidente de la entidad. Su limitación se ve necesaria para empezar a corregir la excesiva concentración, el casi monopolio de actividades dedicadas de manera prioritaria al turismo.

El alcalde Xavier Trias espera que el plan de usos se apruebe dentro de este año. pero ayer, al explicar la medida de la suspensión, destacó que necesitará la colaboración vecinal y del resto de partidos: "Ya veremos cuándo se puede tener cerrado (el plan de usos)", dijo. Y añadió que la suspensión de licencias "no ha sido algo improvisado", y que el gobierno municipal lleva meses estudiando cómo regular el paseo.

El plan de usos de la Rambla que ya se tramita en el Ayuntamiento es una previsión del plan de usos más general de Ciutat Vella, que fue modificado en el 2013 con el apoyo de CiU y PP. La oposición de los otros partidos y de buena parte del movimiento vecinal fue destacada. El equipo de gobierno y las entidades que lo apoyan esperan que el plan de usos específico de la Rambla consiga más apoyos que aquel.

Más adelante, el plan especial, con sus afectaciones en la movilidad, habrá de seguir al plan de usos de la Rambla. No es tan seguro, sin embargo, que pueda aprobarse antes de terminar el mandato actual, en mayo del 2015.

Una medida que, según la oposición, llega tarde

La suspensión de licencias en la Rambla es positiva, pero lo más importante será el plan de usos y el plan especial de ordenación de este paseo, según coinciden los grupos municipales. La oposición coincide también en que el proceso de mejora de la Rambla se ha retrasado demasiado.
“La Rambla es demasiado importante para dejarla en la Barcelona de fireta de Trias”, afirmaba ayer el alcaldable del PSC, Jaume Collboni. “Trias llega tarde –argumenta el dirigente socialista–. En tres años, sólo se ha preocupado por regular las estatuas humanas y los souvenirs, en lugar de invertir los 10 millones de euros que prometió la concejal de distrito en mejorar el paseo”. Para Jaume Collboni. “ya va siendo hora de recuperar la Rambla, pero es necesaria una visión amplia y un proyecto global”.
Alberto Fernández Díaz reclamaba el plan especial de la Rambla, “que es lo principal, y luego el plan de usos, que es lo accesorio”. El presidente del grupo popular critica que “Trias está más pendiente de parecer que de hacer, y quiere trasladar la imagen de que se actúa sobre la Rambla cuando la realidad no será así hasta que se apruebe el plan especial que debe ordenar toda la vía pública” y garantizar “una absoluta seguridad con presencia de Guardia Urbana”.
Quim Mestre, de ICV-EUiA, comparte la idea de que la regulación de usos “llega tarde” y “contradice las políticas hechas hasta ahora por Xavier Trias”. Mestre recuerda los acuerdos de CiU y PP sobre la modificación del plan de usos de Ciutat Vella, la ordenanza de terrazas o la liberación de horarios comerciales. Jordi Portabella (ERC) hace una lectura similar y apunta que “este proceso debería haberse iniciado antes. Hace tiempo que la Rambla tiene un uso masificado de turistas que desvirtúa el paseo. Y en este contexto la liberalización de horarios comerciales no ayuda”.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140712/54411831792/barcelona-estudia-peatonalizar-rambla.html#ixzz37QPQIOf3 

Dissabte, 12 de juliol de 2014
LA VANGUARDIA

La Generalitat abrirá un espacio de promoción del patrimonio cultural en La Rambla de Barcelona

Los bajos de la antigua librería pública ofrecerán ahora información e intermediación turística, una tienda y degustaciones

Barcelona. (EUROPA PRESS).- La Conselleria de Cultura de la Generalitat abrirá un espacio en el Palau Moja de La Rambla de Barcelona para impulsar el conocimiento y las visitas al patrimonio cultural catalán.
Según ha informado la Generalitat, este espacio contará con un ámbito de información e intermediación turística, una tienda y un espacio de degustación gastronómica. En este punto los visitantes podrán recibir información del conjunto del patrimonio y adquirir productos y entradas para los servicios relacionados con monumentos, yacimientos y museos.
Para empezar este proyecto, la Generalitat ha publicado las bases para adjudicar la gestión y explotación del espacio, con un plazo de presentación de las ofertas que comienza este sábado y hasta el 12 de agosto. El contrato de gestión y explotación del espacio tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de la firma del contrato, siendo prorrogable por periodos sucesivos de cinco años.
La Generalitat ya anunció en marzo de 2014 la creación de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, dirigida por el director general de Patrimonio Cultural, Joan Pluma, con 11 líneas de actuación para 2014. Una de ellas era la apertura de un Espai Patrimoni en los bajos del Palau Moja para convertirlo en un punto de información cultural y turística, reutilizando el espacio que había ocupado la Llibreria de la Generalitat.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140711/54411825714/generalitat-espacio-promocion-cultural-rambla.html#ixzz37QRU2Dhk 

Diumenge, 13 de juliol de 2014
EL PERIÓDICO

Las joyas de la yaya
OLGA MERINO
Periodista y escritora

Entre el beneficio económico y la 'lloretización' del paseo debe encontrarse el punto de equilibrio

Hubo un tiempo en que al inicio de la Rambla, en torno a la fuente de Canaletes, se alquilaban sillas de tijera porque la calle más carismática de Barcelona, con sus 1.180 metros de recorrido hasta el mar, constituía un show en sí misma para sentarse al contemplarlo. Era una forma de ramblear. Grandes escritores, como Hemingwayy la Rodoreda, consignaron la peculiaridad de un paisaje cambiante desde la mañana hasta que las mangueras barrían el exceso noctámbulo en los últimos minutos de la madrugada. Un espectáculo urbano que también incluía trileros, las putas más nostrades, borrachines con sus sermones bíblicos y, luego, a los yonquis, en la mala época. No todo era idílico, desde luego, pero el bulevar y la cúpula verde de sus plátanos pertenecían a los ciudadanos. Como apunta el antropólogo Manuel Delgado, «la función de la Rambla desde mediados del siglo XIX hasta 1939 no había sido otra que constituirse en escenario para los grandes encuentros y encontronazos sociales». Ya no.
La calle ha sido despojada de su identidad, y donde antes había sabor ahora proliferan las paellas de plástico reciclado y los toros de peluche que sustituyeron, en nombre de la corrección política, a los pájaros enjaulados. Fue el precio a pagar por la lloretización del espacio (alcohol barato, sol y sexo) que ha expulsado al habitante de toda la vida: ahora solo uno de cada cinco rambleros es barcelonés. Y en estas llega el alcalde Trias y congela la concesión de licencias de actividad, en un gesto que pretende cerrar las puertas del establo cuando ya los caballos han huido desbocados y en estampida.
Aun así, sería injusto culpar en exclusiva al actual consistorio, queDéu n'hi do. La historia viene de lejos, de los años 90, cuando tras el fragor olímpico, Barcelona abrazó la espada de doble filo de los circuitos turísticos mundiales. Un negocio como las lentejas: o lo tomas o lo dejas. Entra dinerín, sí, pero a costa de reemplazar lo genuino por el cartón piedra. Seguimos los pasos de otras ciudades como Venecia, cuyos habitantes, hace unos pocos años, se vistieron de luto, sacaron en procesión un ataúd y repartieron a los turistastickets de entrada al parque temático de Veniceland. Otro tanto ha sucedido con Florencia, que en la última década ha perdido al 20% de su población autóctona. Lo bueno del caso es que, según un estudio económico encargado por Amics de la Rambla, el histórico paseo es muy transitado pero mucho menos valorado que el resto de la ciudad. O sea, que hemos muerto de éxito vendiendo las joyas de la abuela.
Entre la necesaria reactivación de la economía y la prostitución del territorio tiene que haber forzosamente un término medio. Si la suspensión de licencias llega tarde, algo debe de poder hacerse con la presión hotelera, con el acoso inmobiliario de los pisos turísticos, con esas rutas borrachera, con los megacruceros que vomitan su contenido en la bocana del puerto. ¿La pasta de los cruceristas se queda en la ciudad? ¿De verdad? Ay, la pela, la puta pela, quién se la lleva.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/joyas-yaya-3375032

Dilluns, 14 de juliol de 2014
EL PAÍS

La masiva afluencia de turistas divide a los comerciantes de La Boqueria

Un paradista abre una página de Facebook con imágenes de suciedad e incivismo

A pesar de que en un día pueden pasar por La Boquería cerca de 45.000 personas, algunos de los paradistas afirman que el mercado es como un pueblo. La mayoría de los trabajadores se conocen desde hace muchos años e incluso algunos llevan generaciones ocupando sus paradas. Y como en todos los pueblos, cuando existe una polémica no se habla de otra cosa. En la última semana no ha habido otro asunto que del provocador perfil de Facebook que ha abierto uno de los paradistas con el nombre La Boqueria se ha convertido en una porquería.
“Sé que es polémico pero al menos está sirviendo para que se discuta alguna cosa”, dice el autor del perfil, Víctor Robles. Ha ilustrado la página con fotografías de turistas borrachos de despedida de soltero en el mercado o decenas de visitantes sentados en el suelo comiendo los productos envasados que algunos vendedores despachan sin descanso. También hay imágenes de suciedad, de papeleras que rebosan con vasos de plástico, latas, bandejas…
El debate que ha abierto Robles ha creado malestar. “Hay tensiones”, reconoce Esmeralda Montón, que vende los pollos y conejos más fotografiados del mercado. “Los clientes de siempre se agobian con tanta gente y tanta despedida de soltero y dejan de venir”, lamenta. “Hay que hacer algo sí o sí”, avisa. “Algunos vienen borrachos con megáfonos y tocan el género”, añade Carles Guirado.
No todos opinan igual. Los paradistas que han visto el filón y se han adaptado al gusto de los turistas no están dispuestos a renunciar a nada. “Yo he invertido mucho dinero”, advierte Paqui Martín, dueña de dos paradas de pescado seco. Hace cuatro años decidió “enfocarlo al turismo” y transformó una de las dos: reformó el espacio, cambió la licencia, instaló dos hornos, cuatro freidoras y ahora vende bandejas de fritura de pescado y verdura. “No se puede criticar al turismo porque vivimos de él. En La Boquería, en Barcelona y en toda España. ¡Bendito turismo!”, exclama.
Pese a estar disgustada con el perfil de Facebook, Martín sigue comprando la carne a Robles, que no deja escapar la ocasión de sacar el tema mientras apunta en su libreta los solomillos que debe preparar: “Paqui no puede ser que los que mandan en Barcelona hayan decidido que la ciudad es para los turistas”. Y añade: “Por culpa de la comida que vendéis algunos paradistas el mercado está sucio y lleno de gente comiendo en el suelo”. Paqui, que además de invertir en la nueva parada ha estudiado inglés y francés para atender al nuevo comprador, se defiende: “Tú también podría haber transformado tu parada. Me parecería bien que todos pudierais hacer cambios para ganaros la vida con los turistas”.
Desde hace años, en el mercado no se pueden abrir más bares, ni restaurantes, ni tiendas que vendan zumos o fruta envasada. “Es que yo quiero que siga siendo un mercado, y además, los turistas vienen aquí porque algunos seguimos vendiendo carne y pescado pero nos hacen las fotos a nosotros y se dejan el dinero con vosotros”, responde el carnicero.
Las agencias de viajes y Turismo de Barcelona anuncian en sus webs que la visita a La Boqueria es “obligada”, pero la situación es cada vez más tensa. En la página hay vecinos que aseguran que ya no van a comprar porque “es una misión imposible” y otros que advierten: “Dejen de despotricar, porque no se equivoquen: el día en que el extranjero deje de visitar el mercado lloraremos todos porque no tendremos más remedio que cerrar”. El alcalde Xavier Trias reconoció a principios de mes este conflicto y apostó porque Turismo de Barcelona evite la entrada de grupos masivos “como quien va a un espectáculo” pero admitía que “es difícil intentar impedir la presencia” de turistas.

Dimecres, 16 de juliol de 2014
El Periódico

El Cazalla apuja la persiana

Ciutat Vella permet la reobertura diürna del minúscul bar pel seu caràcter històric

Prendre’s un trago ràpid a la microbarra del popular quiosc bar Cazalla torna a ser quotidià per al passejant i una foto digna d’àlbum vacacional per al turista. I ha estat per la via del pacte i el compromís. El carismàtic negoci s’ha avingut a acatar un horari diürn, i el districte de Ciutat Vella l’ha amnistiat per preservar el caràcter que imprimeix un local del 1912 que al seu torn exerceix de pacificador de la complicada zona.
A Arc del Teatre amb la Rambla, la seva barreta va remuntar el vol fa més de tres anys de la mà d’Alexandra Rodríguez, com a relleu a la barra de l’anterior gerent (propietari del pròxim Pastís), que l’havia ressuscitat el 2004 després de set anys d’estar tancat. Amb una dimensió semblant (una barra al carrer i quatre tamborets), no podia encaixar un lavabo ni altres requisits, però sí que executava una missió col·lateral important: dinamitzar i donar una mica d’alegria a una zona on els furts a traïció al viatger són quotidians.
Però amb tots aquests canvis van arribar els problemes, ja que els còctels al carrer (fins a les 23.00 hores tocades) propiciaven la tertúlia i alguna cosa més que parades tècniques per a un trago ràpid. Així que les queixes veïnals per sorolls no van trigar a arribar i l’ajuntament va ordenar-ne el tancament el desembre passat. Des d’aleshores, set mesos de negociació amb final feliç. El Cazalla va tornar a obrir fa un parell de setmanes «perquè és un referent de la ciutat i s’ha fet el possible perquè continuï» , assenyala la regidora del districte, Mercè Homs. Apunta que la llicència provisional estableix un horari reduït de 10.00 a 20.00 hores i que només poden exercir els dos titulars de la llicència.
Alexandra despatxa satisfeta chupitos d’aiguardent a 2,5 euros que exerceixen de cordó umbilical amb els orígens del quiosc, quan fa un segle la seva alta graduació ja escalfava moltes goles de vianants apostats en els seus dos metres. Li sap greu haver de tancar diàriament just en l’apogeu de la venda, sobretot a l’estiu i a plena llum del dia, però almenys ha recuperat el negoci i expressa el seu «agraïment» al consistori. I encara que el breu espai no dóna per a gaire, la seva activitat quotidiana va més enllà de despatxar també bastantes cerveses i mojitos. «Mantenim el carrer net i informem el turista que se’ns acosta» , explica. És a dir, afegeix una mica de vida a una zona que cavalca entre la inseguretat i un gran atractiu per al viatger que ha conegut el petit bar per les guies turístiques.
Homs afegeix que el local mereixia seguir sent un clàssic del barri «i de la ciutat» . I que la resolució ha arribat «gràcies a l’esforç de tots» . De moment, noquejats els decibels, el districte s’ha imposat «conservar-lo i fer-lo compatible amb la vida dels veïns de la zona» .

Dilluns, 28 de juliol de 2014
BTVnotícies.cat

Reobre l’oficina de turisme de la plaça de Catalunya

El centre d'informació de Turisme de Barcelona de la plaça de Catalunya estrena instal·lacions. El punt d'informació segueix ubicat sota la font ornamental, però s'ha rehabilitat de manera integral per corregir problemes estructurals i guanyar més espai per a l'atenció al públic.

L’oficina d’informació turística de la plaça de Catalunya s’ha reformat totalment per tal de millorar els espais d’informació, botiga i “back office”. El centre d’atenció als turistes està situat sota la font ornamental de la plaça i es va posar en funcionament el 1996. Des d’aleshores, el centre ha estat reformat parcialment diverses vegades fins a aquesta última, que ha permès renovar-lo completament.

Aquesta oficina és el principal centre d’atenció turística de la ciutat i atén cada any més de 400.000 turistes. Mentre han durat les obres, el servei s’ha prestat en un espai de l’edifici de Telefónica, cedit pel Mobile World Capital Barcelona, al carrer de Fontanella.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/07/28/reobre-loficina-de-turisme-de-placa-de-catalunya/

Dilluns, 28 de juliol de 2014
El Periódico

El PSC anuncia un preacuerdo sobre el plan de usos de la Rambla

Entre otras cosas comporta que no se incrementarán ni los hoteles ni las plazas hoteleras en la zona
El alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes que el grupo socialista ha llegado a un preacuerdo con el gobierno de CiU sobre el plan de usos de la Rambla que, entre otras cosas, comporta que no se incrementarán ni los hoteles ni las plazas hoteleras en la zona.
En la Rambla hay 40 establecimientos hoteleros que suman 3.965 plazas, y hay 51 edificios susceptibles de poderse destinar a este uso.
Con 1.033 residentes, sóoo una de cada cuatro personas que duerme en La Rambla es vecino de este paseo.
Con este preacuerdo, el gobierno municipal está en condiciones deaprobar inicialmente el plan de usos que debe regular la actividad económica en La Rambla en su reunión del próximo miércoles, en la que se tratará el tema, según han confirmado fuentes municipales.
Desde el pasado 11 de junio está en vigor una suspensión por un año del otorgamiento de las licencias de apertura en la Rambla de bares, restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles y locales de pública concurrencia para elaborar un plan que regule este ámbito y restrinja algunas actividades por saturación.
En declaraciones a Efe, Collboni ha destacado que es el primer acuerdo significativo al que llega el PSC con CiU y ha puntualizado que se ha alcanzado "porque viene a nuestras posiciones: no más hoteles, no más terrazas, no más tiendas de suvenires y repensar en clave ciudadano, no en clave de turista, para que la Rambla sea un paseode verdad".
Respecto a la decena de antiguas pajarerías, cuya supresión de concesiones está en los tribunales, Collboni ha considerado que "los chiringuitos ignominiosos de souvenires y tiquets han de irse. Si no se consigue por la vía judicial será por la extrajudicial".
Collboni ha manifestado también la disponibilidad de los socialistas para llegar a acuerdos sobre el futuro Plan especial de la Rambla, en que se abordarán los cambios urbanísticos y en movilidad en esta vía.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/psc-anuncia-preacuerdo-sobre-plan-usos-rambla-3414160?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=barcelona&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Dimarts, 29 de juliol de 2014
El País

La Rambla no abrirá más hoteles ni bares y restaurantes

Trias y Collboni pactan limitar las licencias comerciales en la calle más famosa de Barcelona

En la Rambla viven 1.033 barceloneses y pueden llegar a tener como vecinos a 3.965 turistas. Esta es la cifra de camas que tienen los 40 hoteles que hay en la calle más famosa de Barcelona. Ante la amenaza de que la Rambla se acabe convirtiendo en “un parque temático para turistas”, el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha pactado con el Gobierno municipal que ya no se dé ni una sola licencia más para abrir un hotel, un establecimiento de restauración (hay 97) o locales musicales, de los que ya se pueden contar hasta ocho.
El acuerdo, que es el primero al que llega Collboni con el alcalde Xavier Trias desde que lidera el PSC de Barcelona, también suspende las licencias para apartamentos turísticos, karaokes, locales de prostitución, de juegos de azar, tiendas de platos preparados o actividades zoológicas.
La figura que permite limitar las nuevas licencias es un Plan de Usos específico para la Rambla. Actualmente existe uno para el distrito de Ciutat Vella, que Trias pactó con el PP, aunque es mucho menos restrictivo. “Toda La Rambla podría haber sido un hotel. Incluso con la opción más restrictiva con el pacto entre PP i CiU, 51 edificaciones calificadas de nivel de protección B de interés local se podían haber convertido en establecimientos hoteleros, pasando de los 40 actuales a casi un centenar”, advirtió ayer Jaume Collboni. El pasado 11 de junio la Comisión de Gobierno suspendió de la noche a la mañana la entrega de licencias para establecimientos de pública concurrencia durante un año. Esta medida tan drástica daba tiempo al equipo de gobierno para intentar cerrar un acuerdo definitivo con el PSC o el PP, las dos únicas formaciones políticas que pueden dar a CiU la mayoría en el pleno municipal.
Collboni justificó ayer su decisión de llegar a un acuerdo con CiU, algo que va en contra de su estrategia de oposición drástica: “[El gobierno] viene a nuestras posiciones: no más hoteles, no más terrazas, no más tiendas de souvenirs y repensar en clave ciudadana, no en clave de turista, para que la Rambla sea un paseo de verdad”.
El acuerdo entre las dos formaciones llega en medio de un debate abierto sobre la convivencia entre turistas y ciudadanos, ya que en algunas zonas como la Sagrada Familia o Ciutat Vella, los visitantes provocan algunos problemas a los vecinos: “Tenemos que ser capaces de ordenarlo, porque el turismo crea actividad económica y esto beneficia a todo el mundo”, dijo ayer el alcalde, Xavier Trias, en el acto inaugural de la reforma de la oficina de turismo que hay en el subterráneo de la plaza de Catalunya, por la que cada año pasan cerca de 440.000 turistas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/28/catalunya/1406571032_159873.html

Dimarts, 29 de juliol de 2014
La Vanguardia

Collboni anuncia un preacuerdo con Trias para limitar los negocios turísticos en La Rambla

El futuro plan de usos de la vía impediría la apertura de nuevos hoteles, tiendas de souvenirs y restaurantes

Barcelona. (Redacción y agencias).- El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que han establecido un principio de acuerdo con el gobierno municipal de CiU que lidera Xavier Trias para limitar la construcción de hoteles, tiendas de souvenirs y restaurantes en las Ramblas, ha explicado este lunes en una rueda de prensa.
Collboni ha informado que el plan de usos de las Ramblas quiere liberar el espacio para devolverlo a los ciudadanos y ha añadido que "Barcelona no aguanta más presión turística", el líder socialista no ha descartado peatonalizar la zona. El plan de usos busca liberar espacios, recuperar equipamientos y ofrecer una oferta cultural de calidad que, para Collboni, permitirá recuperar "el paisaje físico y humano que las Ramblas ha perdido debido al turismo y al tráfico".
En La Rambla hay 40 establecimientos hoteleros que suman 3.965 plazas, y hay 51 edificios susceptibles de poderse destinar a este uso. Con 1.033 residentes, sólo una de cada cuatro personas que duerme en La Rambla es vecino de este paseo.
Con este preacuerdo, el gobierno municipal está en condiciones de aprobar inicialmente el plan de usos en breve, posiblemente en su reunión del próximo miércoles, en la que se tratará el tema, según han confirmado fuentes municipales. El 11 de junio entró en vigor una suspensión de la concesión de nuevas licencias de actividad mientras el consistorio elabora un plan de usos, que debe pactar con un grupo de la oposición para ser aprobado. El principal objetivo del futuro plan de usos, aseguró el consistorio, será impedir que la oferta comercial destinada sólo a los turistas siga incrementándose en el futuro.
Respecto a la decena de antiguas pajarerías, cuya supresión de concesiones está en los tribunales, Collboni ha considerado que "los chiringuitos ignominiosos de 'souvenirs' y tiquets han de irse. Si no se consigue por la vía judicial será por la extrajudicial". Collboni ha manifestado también la disponibilidad de los socialistas para llegar a acuerdos sobre el futuro Plan especial de La Rambla, en que se abordarán los cambios urbanísticos y en movilidad en esta vía.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140728/54413288076/collboni-preacuerdo-trias-limitar-turismo-rambla.html#ixzz38qKo4oM1 

Dimarts, 29 de juliol de 2014
El Periódico

Prou locals a La Rambla

El pla d’usos per ordenar l’eix turístic prohibirà més activitat hotelera, de restauració i musical

CiU pacta aquest cop amb el PSC per tirar endavant la nova regulació que vol barcelonitzar el passeig

Davant la impossibilitat de començar de cap i de nou, la Rambla del segle XXI que intenten perfilar ajuntament, entitats i veïns almenys tancarà amb pany i forrellat l’oferta turística, que al llarg dels últims anys gairebé la devora. Hi perviuran els 40 hotels actuals, els 97 bars i restaurants i els vuit locals amb activitat musical, però no n’hi podrà haver cap més. Així ho determinarà el nou pla d’usos que ha de reordenar la zona amb l’èpica missió de recuperar-la per al barceloní. Tan sols dues setmanes després de la moratòria que bloqueja noves llicències d’activitat d’establiments de pública concurrència durant un any, arriba una mesura més definitiva per frenar l’anomenat monocultiu turístic de l’eix per on transiten 100 milions de persones a l’any.
Després de tres anys de diàleg i estira i afluixa al voltant del Pla Cor, que ha de dignificar la Rambla i dotar-la de nou contingut, comencen a arribar els acords i els seus fruits, que com sempre no complauran tots els actors en joc. En aquesta ocasió, Trias no ha pactat amb el seu aliat habitual, el PP, amb el qual ja va modificar el pla d’usos general de Ciutat Vella. Per a la normativa concreta que regirà l’històric passeig, l’aliança s’ha segellat amb l’alcaldable del PSC, Jaume Collboni, que ahir va avançar les línies mestres del document. La previsió és que el preacord es ratifiqui amb l’aprovació inicial de la mesura en la comissió de govern que se celebrarà demà.

Blindatge definitiu

Els socialistes van treure pit ahir per haver «blindat el pla d’usos» i d’aquesta manera haver evitat que tota la Rambla «es pogués convertir en un hotel». A la pràctica, obrir hotels en aquest eix era missió complicada, però no impossible. La normativa general del districte va obrir l’aixeta a l’obertura d’establiments en zones perifèriques de Ciutat Vella, i en edificis d’interès local amb nivell de protecció B amb la intenció de recuperar-los, a través de la fórmula del traspàs de llicències. Ara, ni rescatant una vella llicència d’un altre allotjament ni ressuscitant algun edifici històric es podrà encaixar cap nou establiment hoteler a la Rambla. Collboni argumenta que sense aquest veto s’haurien pogut crear hipotèticament fins a 51 nous hotels en edificis protegits. Els 40 actuals fixen un sostre de 3.965 llits que no es pot superar. Per obrir-ne un, se n’haurà de tancar un altre d’igual capacitat.
Però el tancament també afecta bars i restaurants, que voregen el centenar, i pubs i discoteques. Un mix de clara funció turística que no pot continuar creixent si es pretén barcelonitzar la zona. «S’ha d’evitar que la Rambla sigui un parc temàtic», reitera el nou líder municipal del PSC. L’ofensiva implica també la prohibició d’apartaments turístics, karaokes, locals de prostitució, de jocs d’atzar, botigues de plats preparats i activitats zoològiques.

Limitació sense discussió

Aquest nou pas ahir va ser aplaudit per l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, que ha exercit d’interlocutor en totes les negociacions prèvies. De fet, la seva premissa inicial era que el pla d’usos que regula les llicències d’activitat de locals de pública concurrència havia de ser radical per canviar el rumb de l’eix. El seu president, Joan Oliveras, va assenyalar que malgrat que en alguns punts de Ciutat Vella és opinable si hi ha o no cabuda per a determinades activitats, en el cas de la Rambla no hi ha discussió. «La limitació absoluta és necessària quan hi ha una saturació absoluta», va declarar a aquest diari.
L’ambició d’aquesta entitat és diversificar al màxim els usos de tot el passeig, cosa que passa forçosament per frenar el que ja s’acosta al monopoli. Durant els últims temps el carrer ha anat guanyant una mica d’oferta comercial de moda i complements, però encara són activitats que s’han de fomentar i estan lluny del pes de l’allotjament, les tapes i les cerveses.
El pla d’usos, no obstant, és tan sols la punta de l’iceberg, va emfatitzar Oliveras, a l’espera d’una reordenació més global. També Collboni va al·ludir a la urgència d’un pla director que doni solucions a la mobilitat i la urbanització del districte, alliberant espai públic.

Dimecres, 30 de juliol de 2014
BTVnotícies.cat

Pla per limitar l’activitat hotelera a la Rambla i fomentar-hi galeries i comerços culturals

La nova regulació de la Rambla prohibeix la implantació de nous restaurants i hotels al passeig -ara n'hi ha 40- i afavoreix, en canvi, la instal·lació de galeries d'art i botigues culturals. Uns espais que, com a novetat, podran incloure un bar o cafeteria en horari comercial. La reordenació que satisfà els Amics de la Rambla, entitat que històricament ha reivindicat un pla específic per al passeig.

L’objectiu de la nova norma, impulsada pel govern municipal amb el suport del PSC, és retornar el passeig als ciutadans i limitar-hi les activitats hoteleres, els restaurants i locals d’oci nocturn. De fet, només se n’hi podran instal·lar de nous en cas que en tanqui algun en funcionament i els hotels no podran superar en cap cas les 100 places. Actualment al passeig hi ha 40 hotels amb prop de 4.000 llits, un centenar de bars i restaurants i vuit locals d’oci nocturn.
El pla també restringeix els establiments de plats preparats, amb la Boqueria com a excepció, i limita als 15 actuals la instal·lació de comerços alimentaris.
El nou Pla d’usos, que s’ha aprovat de forma inicial en espera d’al·legacions, es preveu que s’aprovi definitivament a la tardor i afectarà la Rambla però també la plaça Reial i la plaça de Sant Josep de la Boqueria.
Per contra, aposta perquè s’hi instal·lin botigues dedicades a la venda de llibres, discos o instruments musicals -com la Casa Beethoven, Musical Emporium i Freetime- així com galeries d’art,com el Palau Moja. Uns comerços que podran tenir una cafeteria, d’un màxim de 20 m2, amb un horari limitat al del comerç.
La regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, ha afirmat que el passeig està “saturat” d’establiments que ofereixen aquestes activitats i ha anunciat que el pla ja té la complicitat d’altres grups. De fet, aquest dilluns el candidat del PSC a l’Ajuntament, Jaume Collboni, ja va anunciar l’acord amb CiU sobre la regulació del passeig.
Amics de la Rambla, entusiasmats pel consens polític
L’associació Amics de la Rambla ha celebrat l’aprovació del pla especial ja que consideren que resumeix el que des de fa 30 anys ha reclamat l’entitat. “Fomentar el passeig com un eix cultural, limitar els hotels i els restaurants que avui el sobresaturen i recuperar-hi els barcelonins són els trets principals d’una llarga reivindicació”, ha explicat Joan Oliveras, president de l’associació.
Amics de la Rambla sempre ha apostat per un model de convivència entre turisme i habitants. Creuen que el més positiu del procés que ara engega és que hi ha consens entre les diferents opcions polítiques representades a l’Ajuntament. “Tots els grups coincideixen en la necessitat d’un canvi de model equilibrat i esperem que això ens permeti resoldre la situació abans de les properes eleccions municipals”, ha vaticinat Oliveras.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/07/30/pla-restringir-activitat-hotelera-rambla-galeries-culturals/

Dimecres, 30 de juliol de 2014
La Vanguardia

Barcelona promoverá galerías de arte y librerías con bar en La Rambla

El Ayuntamiento les permitirá que tengan un bar como actividad complementaria para facilitar su viabilidad

El Ayuntamiento de Barcelona fomentará la apertura de galerías de arte, tiendas de música y librerías en La Rambla y les permitirá que tengan un bar como actividad complementaria. Esta es una de las medidas que incluye el Plan especial de regulación de los establecimientos de pública concurrencia, hostelería y otras actividades que ha aprobado este miércoles inicialmente el gobierno municipal.
El plan comportará la restricción y congelación de actividades hoteleras, de restauración y de ocio nocturno, de las que hay saturación en el paseo, según ha explicado tras su aprobación la concejal del distrito de Ciutat Vella, Mercé Homs. Homs ha manifestado su satisfacción por el consenso alcanzado en este plan de usos, que está previsto que se apruebe definitivamente en otoño, ya que cuenta con la "complicidad" de otros grupos.
El alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ya anunció el pasado día 28 el preacuerdo alcanzado, que hará posible sacar adelante esta regulación, y destacó que con ella no se abrirán más establecimientos hoteleros en este paseo, en el que ya hay 40, que suman 3.965 plazas.

http://www.lavanguardia.com/politica/20140730/54412612386/barcelona-promovera-galerias-de-arte-y-librerias-con-bar-en-la-rambla.html#ixzz38y8i70Xt 

Dimecres, 30 de juliol de 2014
El Periódico

Barcelona pretende fomentar la apertura de negocios culturales en la Rambla

Solo podrán abrir nuevos locales de restauración si cierran otros de los que operan en la actualidad.

El Ayuntamiento de Barcelona fomentará la instalación en laRambla de comercios que promuevan la industria cultural y por el contrario se limitará la apertura de albergues, "hoteles, bares, restaurantes y locales de ocio", según ha explicado la concejal del distrito de Ciutat Vellà, Mercè Homs.
En declaraciones a los periodistas, ha explicado este miércoles que el equipo de gobierno municipal pretende que en la Rambla se instalen negocios que tengan un valor añadido de ámbito cultural, entre los que ha citado "galerías de arte y tiendas de instrumentos musicales y discos".
Actualmente, en esta calle hay tres tiendas especializadas en este ámbito: Casa Beethoven y Musical Emporium, que venden instrumentos musicales, y la librería y quiosco Freetime, además del Palau Moja, que acoge dependencias de la conselleria de Cultura de la Generalitat.
Esta limitación es la principal novedad del plan de usos de la Rambla, cuya aprobación inicial se ha acordado con el PSC y que se aprobará definitivamente tras el verano.
Con zonas de bar
En las nuevas galerías de arte, librerías y tiendas de música, podrán haber una zona de bar y no podrán vender otros productos que no sean los establecidos en su especialidad.
Si se quisiera abrir un nuevo hotel en la Rambla, las habitaciones no podrían superar el 60% del edificio y tener un máximo de 100 plazas, algo que en la práctica representa que no podrá crecer la oferta hotelera que hay en esta vía.
En cuanto a los bares y restaurantes, el consistorio pretende fomentar las actividades de calidad, y solo podrán abrir nuevos locales de restauración si cierra algún negocio de los que operan en la actualidad.
Se prohíben los establecimientos de venta de platos preparados, no se podrán abrir nuevos locales de ocio nocturno a menos que no se trasladen los actuales, que deberán estar en calles con un ancho superior a los siete metros.
El plan también regula la zona del mercado de la Boqueria y también la plaza Reial, y en la actualidad, en todas estas zonas se ubican una cuarentena de hoteles, casi un centenar de bares y restaurantes y ocho locales de ocio nocturno.
Solo una de cada cuatro personas que duerme en la Rambla es vecino de esta vía, y en total, hay casi 4.000 plazas hoteleras, frente al millar de barceloneses que están empadronados en esta calle.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-pretende-fomentar-apertura-negocios-culturales-rambla-3419117

Dimecres, 30 de juliol de 2014
Ara

Barcelona limita l'oferta turística i fomenta l'obertura de negocis culturals a la Rambla

La nova normativa no permet la implantació de nous albergs de joventut i controla l'obertura d'hotels, bars i locals d'oci nocturn

Cada dia 213.000 persones passegen per la Rambla de Barcelona -un total de més de 78 milions de persones a l'any-, segons un estudi fet per Retail Trade i patrocinat per Turisme de Barcelona i l'Ajuntament. Només una de cada quatre persones que dorm a la Rambla és veí d'aquesta via, i en total hi ha gairebé 4.000 places hoteleres, davant del miler de barcelonins que estan empadronats en aquest carrer. Per intentar que la Rambla torni a ser una mica més dels barcelonins, l'Ajuntament fomentarà la instal·lació de comerços que promoguin la indústria cultural i per contra es limitarà l'obertura d'albergs, "hotels, bars, restaurants i locals d'oci". Així ho ha explicat aquest dimecres la regidora del districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, que ha assegurat que l'equip de govern municipal pretén que a la Rambla s'hi instal·lin negocis que tinguin un valor afegit d'àmbit cultural, entre els quals ha citat "galeries d'art i botigues d'instruments musicals i discos". Aquesta és una de les mesures que inclou el pla especial de regulació dels establiments de concurrència pública, hostaleria i altres activitats de La Rambla que ha aprovat aquest dimecres inicialment el govern municipal.
Amb el nou pla d'usos, aquestes botigues podran disposar al seu interior de zona de cafeteria d'un màxim 20 metres quadrats amb un horari limitat al comercial. A les noves galeries d'art, llibreries i botigues de música, podrà haver-hi una zona de bar i no podran vendre altres productes que no siguin els establerts en la seva especialitat. Actualment, hi ha quatre activitats que estan en aquesta situació: Casa Beethoven i Musical Emporium, de venda d'instruments musicals i partitures, Freetime, de venda de llibres, i una galeria d'art del Palau Moja.
D'altra banda, una altra de les mesures del pla d'usos és limitar l'activitat hotelera de la Rambla. Si es volgués obrir un nou hotel, les habitacions no podrien superar el 60% de l'edifici i haurien de tenir un màxim de 100 places. Pel que fa als bars i restaurants, el consistori pretén fomentar les activitats de qualitat, i només podran obrir nous locals de restauració si tanca algun negoci dels que operen actualment.
El pla també regula la zona del Mercat de la Boqueria i també la plaça Reial, i actualment, a totes aquestes zones s'hi ubiquen una quarantena d'hotels, gairebé un centenar de bars i restaurants i vuit locals d'oci nocturn.

http://www.ara.cat/societat/Barcelona-fomentar-lobertura-culturals-Rambla-turisme_0_1184281746.html

Dijous, 31 de juliol de 2014
La Vanguardia

La Rambla se pone a dieta

El Ayuntamiento aprueba el plan de usos que limita la oferta de hoteles y bares | La norma quiere despertar el interés de la cultura por la calle más turística

La Rambla ha dado un paso importante para tratar de contener el proceso de banalización que ha sufrido en los últimos años. La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer el primer plan de usos que afecta a toda la avenida y a algunas áreas aledañas, como la plaza Reial o la plaza Sant Josep de la Boqueria. El paseo que antaño mejor representaba la imagen de Barcelona ha acabado siendo víctima de su éxito comercial y turístico convirtiéndose en territorio del mercado global, ajeno en gran medida a la dinámica comercial y social de la ciudad. Ese espíritu es el que trata de recuperar la medida aprobada ayer. 

Sucintamente, este plan limitará la construcción de nuevos hoteles y negocios de restauración y ocio, al tiempo que tratará de alentar la proliferación de negocios vinculados a la cultura, hoy muy minoritarios en la oferta comercial de la calle.

En el plano estrictamente político, el proyecto ha dado pie a uno de los primeros acuerdos importantes del gobierno con el grupo municipal socialista en estos últimos meses. El PSC brindará su aval, lo que garantiza la mayoría suficiente para aprobar el plan, y queda por ver si otros grupos se suman a la propuesta. Cabe recordar que el plan de usos de Ciutat Vella fue acordado entre el equipo de gobierno y el PP y, de hecho, este plan específico para la Rambla era una de las medidas que planteaba el plan de usos del distrito. Por de pronto, ayer, ICV ya se descartó para estas negociaciones y sostuvo que el plan es "un parche", mientras que el concejal del PP Eduardo Bolaños expresó su sorpresa por el hecho de que la Rambla haya pasado, en sólo un año, de estar calificada como zona "receptora" de actividades a ser considerada zona "saturada"

El nuevo plan de usos de la Rambla es una de las medidas incluidas en el Plan Cor, presentado hace ya un año por la concejal del distrito, Mercè Homs, y que trata de recuperar la Rambla como un espacio barcelonés. El proyecto entra ahora en proceso de exposición pública. Uno de los primeros objetivos del plan de usos es incrementar la oferta cultural del paseo, hoy limitada casi exclusivamente a las instituciones culturales que tienen sede en el paseo. En particular el proyecto hace hincapié en tratar de atraer de nuevo las librerías -la última en cerrar lo hizo apenas hace unos meses, la Documenta, en la calle Cardenal Casañas, a escasos me- tros del paseo- y con ese propósito se propone autorizar que estos negocios puedan destinar una parte de su superficie (unos 20 m2) a albergar cafeterías que tendrán un horario limitado. De hecho, en estos momentos sólo hay constancia de tres tiendas vinculadas a la cultura en todo el paseo, las casas Beethoven y Musical Empòrium, dedicadas a la venta de partituras e instrumentos musicales, y la única tienda de prensa -Free Time- que vende todo tipo de diarios y revistas nacionales e internacionales, una oferta que hace unos años se reservaban los quioscos, consagrados ahora a la venta masiva de souvenirs. Las galerías de arte son otra de las actividades que el Ayuntamiento quiere impulsar en la Rambla. 

Por lo que respecta a la oferta hotelera, el plan supone la congelación de la ya existente y abre el camino para la reconversión de hoteles y pensiones que conviven con escaleras de vecinos y otras actividades. A este tipo de establecimientos el plan les otorga seis años para ajustarse a la normativa. En total hay nueve negocios que reúnen estas características y que suman un total de 228 plazas.

En la práctica, el plan de usos fija unas condiciones que hacen difícil la construcción de nuevos establecimientos. En la medida en que cualquier nuevo hotel ha de construirse en un edificio íntegro, donde no puede haber otras actividades y las habitaciones sólo pueden ocupar el 60% de la superficie del inmueble, el gobierno de la ciudad da por hecho que el número de hoteles del sector (41 contando los 6 de la plaza Reial) no aumentará.

Por lo que respecta a los bares, sólo podrán abrir nuevos locales si consiguen la licencia de otro que esté en activo ahora en la Rambla y sólo en la Rambla. Es decir, no se pueden importar licencias desde otro lugar del distrito. No habrá más licencias, pero sí un aumento del aforo permitido siempre y cuando se mejoren las condiciones de sanidad, salubridad y seguridad. Por lo que respecta a las actividades de ocio nocturno, las restricciones serán similares. Actualmente hay en la Rambla ocho licencias de este tipo y tampoco se podrán trasladar desde otras zonas. Otro tanto ocurrirá con los negocios de alimentación. 

El plan de usos de Ciutat Vella ha ido precedido de un intenso trabajo de diagnóstico de la realidad de las plantas bajas de la Rambla. Un estudio coordinado por la directora del Pla Cor, Mònica Mateos, ha analizado las actividades una por una y ha trazado la mejor radiografía de la oferta comercial de la Rambla, así como la relación que se establece entre estos locales y el espacio público. El documento al que ha tenido acceso La Vanguardia cifra las actividades censadas en la Rambla en un total de 337, de las que prácticamente una tercera parte (101 sumando las 18 de la plaza Reial) corresponden a locales de restauración. La segunda actividad más frecuente es la hotelera (incluyendo pensiones y aparthoteles), con 41 licencias y, a continuación, vienen las 34 tiendas de souvenirs y artículos de regalo, y las 31 de venta de ropa y calzado. Del estudio se desprende que, aunque parezca mentira, en la Rambla queda todavía una docena de locales vacíos, además de nueve quioscos situados en los vestíbulos de los edificios, tres de ellos cerrados.

No todos los tramos de la Rambla son iguales. Un ejemplo, el 65 por ciento de las tiendas de souvenirs se concentran en el lado del Gòtic, mientras que en el lado Raval se ubican el 60% de los establecimientos de restauración y 71% de los dedicados a la venta de alimentos. En la plaza Reial, la diferencia entre los locales dedicados a restauración y el resto de actividades es mayor aún que en la Rambla, ya que representan el 55% del total.

El estudio sobre los usos y morfología de las plantas bajas señala que los locales de restauración son los que presentan una mayor permeabilidad del linde, entendida esta como la combinación de la transparencia, la profundidad visual, la conexión con el espacio público y la longitud del escaparate. Los menos permeables serían los bajos que corresponde a actividades singulares (el Palau de la Virreina, el Liceu, la comisaría de la Guardia Urbana), los locales de juegos y atracciones, bancos y hoteles. 

El estudio señala que, allá donde el ritmo de accesos entre el espacio público y el privado es mayor, el ciudadano percibe también una mayor variedad de actividades. De la combinación de la permeabilidad del tramo y el ritmo de accesos se deriva la "actividad" o "pasividad de la fachada". Una "fachada activa" se traduce en una actitud más relajada y contemplativa y segura del viandante, que en el caso de la Rambla se daría sobre todo en el lado Raval de Canaletes y en el lado Gòtic de Sant Josep y Caputxins. En los tramos de fachada "pasiva" la relación entre el peatón y la actividad de las plantas bajas es más dificultosa: el usuario percibe ese espacio público como una zona de menor calidad urbana, lo que le aconseja andar más deprisa y que puede producir sensación de inseguridad. Los tramos en los que más se da esta situación son ambos lados de la Rambla dels Estudis y de Santa Mònica.

http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54413364863/index.html#ixzz3921Yz5wb

LA RAMBLA DE BARCELONA

La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.

Carregant...
x
X