Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Obres de La Rambla. Inici el 17 de juny

26 de maig de 2024

El Govern municipal enllesteix la planificació dels treballs que permetran completar la remodelació de La Rambla en poc menys de tres anys i completar-la aquest mateix mandat, a principis de 2027

Aquest dimarts començaran uns treballs previs per garantir la mobilitat mentre durin les obres: s’executaran uns passos provisionals de vehicles per creuar la Rambla i fer possible l’accés del veïnat i vehicles d’emergències i la distribució de mercaderies, i es prepararà el canvi de sentit de la calçada del costat Raval 

Es preveu que, un cop implantada la nova mobilitat, el 17 de juny es pugui iniciar el gruix de les obres, que aniran per fases: primer la banda Gòtic, després la banda Raval i finalment el tronc central

Per reduir al mínim les afectacions, al llarg de les tres fases les obres es desenvoluparan en trams acotats d’uns 50 metres 

Mentre durin les obres només hi haurà circulació en sentit muntanya i estarà restringida com fins ara al transport públic, serveis, emergències, trànsit local i mercaderies 

Les obres de la nova Rambla, a punt. L’Ajuntament de Barcelona té preparat el dispositiu per començar els treballs que permetran completar la transformació de tot el passeig en poc menys de tres anys. La planificació de les actuacions s’ha definit a partir de l’actualització del calendari impulsada pel Govern municipal per reduir a la meitat els sis anys d’obres previstos inicialment, de manera que la renovació d’un dels passejos més emblemàtics de la ciutat es farà tota en aquest mandat i finalitzarà a principis de 2027.

Actualment s’està encarant la recta final de les obres de la Rambla entre Colom i Santa Madrona, el primer dels cinc àmbits definits pel projecte executiu, que es preveu que acabin a l’estiu. I la previsió és que el 17 de juny es pugui iniciar les obres als altres quatre trams: Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes.

Abans, a partir de demà, ja començaran uns treballs previs per preparar el passeig i garantir-hi la mobilitat mentre durin les obres. Les actuacions serviran per habilitar uns passos provisionals de vehicles que cal generar a la Rambla per donar accés i sortida al veïnat del Gòtic i garantir el pas de vehicles d’emergències i la distribució de mercaderies (DUM). Inicialment s’habilitaran tres passos que creuaran el passeig central a Portaferrissa-Carme, Ferran i Colom (accés a plaça Reial), i  també se’n contemplen a Pla de l’ós i Escudellers que s’activaran segons les necessitats. En aquests punts es demolirà el paviment actual i se’n col·locarà un de diferent per distingir la zona de pas de vehicles.

A més, es prepararà el canvi de sentit de la calçada del costat Raval, que durant la primera fase d’obres serà de pujada des de Colom fins a la plaça de Catalunya. Per fer-ho, caldrà fer petites adaptacions a alguna cantonada de les voreres per assegurar els girs dels vehicles en sentit contrari i es prepararà la senyalització i semaforització per al canvi de sentit i la nova distribució del cordó de serveis del costat Raval.

Tots aquests treballs previs es duran a terme des d’aquest dimarts i, un cop acabats, la nit del 16 al 17 de juny es faran uns últims ajustos. La previsió és que dilluns 17 de juny ja estigui implantada i preparada la nova mobilitat i es pugui iniciar el gruix de les obres de transformació.

Durant totes les obres, la Rambla únicament tindrà un sentit de la circulació de vehicles, el que va des de Colom fins a la plaça de Catalunya –sentit muntanya–. Tal com ja passa avui dia a la Rambla, la circulació de pujada estarà restringida al veïnat, busos, taxis, accés a hotels i DUM en l’horari corresponent. No hi haurà circulació en sentit mar.

En el moment en què comencin les obres i durant els primers mesos, en els quals la circulació anirà per la calçada del costat Raval, la mobilitat al llarg de la Rambla i d’accés al passeig des de l’entorn quedarà tal com es mostra en aquests plànols: 

VEURE PLANOL 1 (a les fotos que acompanyen el text)

Aquest esquema de mobilitat serà vàlid des del moment de l’inici de les obres i durant els primers mesos. Després s’anirà adaptant a les necessitats que requereixin el propi transcurs de les obres i els canvis de fase. Les modificacions que es vagin fent s’informaran degudament a través de tots els canals establerts.

Fases generals de les obres

Els treballs es faran alhora a tot el passeig però es duran a terme per fases per minimitzar al màxim les molèsties als veïns i veïnes i comerciants. Els primers 10 mesos s’afectarà la calçada i vorera del lateral Besòs, i durant aquesta fase els vehicles circularan, en sentit plaça Catalunya, per la calçada on actualment es baixa fins a Colom. Els 10 mesos següents es treballarà a la calçada i vorera del lateral Llobregat, i els vehicles aniran per la calçada Besòs de pujada que haurà quedat enllestida a la fase anterior. Els 12 últims mesos de feina s’abordarà el passeig central per trams alterns per garantir en tot moment el pas de vianants, i en aquests moments els trams laterals ja estaran finalitzats i es podria recuperar els dos sentits de la circulació.

VEURE PLANOL 2 (a les fotos que acompanyen el text)

L’accés als habitatges, comerços, pàrquings, espais culturals com teatres i museus i el pas de serveis i emergències quedarà garantit. Pel que fa a la càrrega i descàrrega, quedarà restringida als espais habilitats amb aquesta finalitat. Durant la fase 1 de les obres, les zones habilitades seran les que es mostren al següent plànol. I en la fases 2 i 3 ja s’utilitzaran les places previstes pel projecte definitiu a la calçada del costat Besòs, que ja estarà renovat i per tant ja s’hi hauran habilitat les zones DUM.

 VEURE PLANOL 3 (a les fotos que acompanyen el text)

Per tal de reduir al mínim l’impacte de les tasques de remodelació, al llarg de les tres fases les obres es desenvoluparan en trams acotats de 50 metres aproximadament. D’aquesta manera no s’interromprà l’accés a habitatges, aparcaments i comerços ni el trànsit de vehicles de serveis i d’emergència, la distribució urbana de mercaderies o el servei de metro. Els primers trams que s’ocuparan des del 17 de juny seran els del plànol següent, i a mesura que es vagin acabant se n’anirà abordant de nous fins a finalitzar la primera fase i poder dur a terme la segona i la tercera, també a partir de trams acotats d’uns 50 metres:

 VEURE PLANOL 4 (a les fotos que acompanyen el text)

Pel que fa a afectacions al transport públic, hi haurà desplaçaments en els recorreguts de les línies de bus que circulen per la Rambla. En concret, les línies que quedaran modificades seran la V13, la 59 i el bus nocturn N9. La 59 i l’N9 seguiran pujant per la Rambla durant el període d’obres, però de baixada aniran per Via Laietana. La V13 tindrà el seu origen i final a la plaça de Catalunya. S’informarà de les afectacions i estaran degudament senyalitzats els canvis a les mateixes parades. I pel que fa a les terrasses, només hi haurà afectacions durant la tercera fase, en què s’actuarà en el tronc central del passeig, i duraran entre cinc i vuit setmanes.

Màxima informació per al veïnat i comerços i posada en marxa de l’Espai Rambla

El propi dispositiu d’obres i les afectacions i els canvis que es produiran a la Rambla al llarg dels propers mesos s’han compartit aquest dilluns amb els veïns i veïnes i comerciants de l’entorn per resoldre dubtes i oferir el màxim d’informació sobre tots els aspectes de la reurbanització. I des d’aquest dimarts i al llarg de la setmana, l’Ajuntament desplegarà un equip d’informadors per la Rambla i els carrers de l’entorn que tindran la funció d’explicar les obres i principals afectacions a fins a un miler de comerços del Raval i el Gòtic. La primera setmana de juny també es col·locaran avisos d’escala explicant les obres i les afectacions.

Durant les obres de transformació de la Rambla es posarà especial atenció en la comunicació en format virtual i presencial, amb especial atenció als missatges comunicatius necessaris i òptims tant per a gestionar el dia a dia de les obres com per a transmetre a la ciutadania el projecte. Es tracta d’oferir el màxim d’informació per generar el mínim de molèsties possibles mentre s’executi la remodelació.

Així, s’ha habilitat el web específic barcelona.cat/larambla, amb múltiples continguts i informació relacionada amb la transformació i les obres. I hi ha disponible un canal de Telegram amb informació i avisos rellevants per al comerç de Ciutat Vella on s’inclouen les obres de la Rambla i d’altres amb afectació important, així com el butlletí setmanal de Ciutat Vella, amb informacions i l’agenda de les activitats més destacades del districte que inclouran la informació de seguiment de la transformació.

A partir del 15 de juny, es reforçarà la comunicació també a peu de carrer amb la posada en marxa de l’Espai Rambla, als baixos del Palau de la Virreina. Des d’aquest punt, situat als baixos del Palau de la Virreina, se centralitzaran les informacions i comunicacions a la ciutadania, agents socials, econòmics, culturals, entitats, associacions de l’entorn i en general a tothom que vulgui tenir detall o resposta sobre qüestions de com avancen les obres i sobre com serà la Rambla del futur. A més, dins l’Espai Rambla hi haurà un petit espai expositiu amb continguts sobre la història del passeig, la transformació que viurà en els propers mesos i les característiques del nou paviment i il·luminació i el verd i patrimoni que tindrà.

L’objectiu és desplegar una comunicació coordinada i especialitzada per a tots els aspectes de la transformació de la Rambla.

Un passeig més cívic i ciutadà

El projecte de reurbanització de la Rambla té per objectiu convertir-la en un passeig més confortable, verd, amable i cultural i amb més espai per al vianant. Així, es reduirà l’espai destinat al vehicle i se’n donarà més al vianant. La secció rodada serà contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5 m d’amplada restringit al trànsit veïnal, serveis, mercaderies i aparcaments. Hi haurà trams amb un cordó de servei de 2,80m que serà reversible en la seva major part, i s’incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems, en els espais majors i en els guals de vianants de tot el passeig.

 La disminució de l’amplada de circulació permetrà repartir l’espai sobrer a les voreres laterals, que tindran una amplada d’un mínim de 3 metres, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l’espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells. 

La singularitat de la nova Rambla es manifestarà especialment en tres espais majors situats estratègicament  al llarg de l’eix, en tres de les cruïlles més singulars: l’Espai Betlem-Moja, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la pròpia morfologia de l’espai, als fluxos transversals i longitudinals, a l’especial relació amb els principals equipaments culturals del passeig i a la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps.

També es crearan noves zones d’estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l’espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d’estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l’ombra de l’arbrat. 

A més, es tindran en compte tota la resta d’elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig.

En total, s’haurà destinat una inversió total de 55,6 milions d’euros a la transformació de tot el passeig sencer –tots els cinc àmbits més la redacció dels projectes i els serveis necessaris.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X