Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Que cal fer per posar una parada de llibres a La Rambla per Sant Jordi?

27 de gener de 2016

El 23 d'abril, Sant Jordi, és una diada molt especial per La Rambla. Les floristes de La Rambla venen roses i al llarg del passeig es posen moltes parades de llibres de llibreries i entitats de tota Barcelona.

Si esteu interessats en posar una parada de llibres aquí teniu les instruccions.

1. El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el 23 de febrer de 2016.
2. D’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona, es recorda que, per poder tramitar i obtenir la llicència d'ocupació de la via pública, els titulars dels permisos sol•licitats no poden tenir cap deute tributari local.
3. No es tramitarà cap llicència a nom d'un menor en edat escolar obligatòria.
4. Només s’acceptarà una sol·licitud per titular.
5. Només s’acceptaran sol·licituds individualitzades i no s’admetran sol•licituds que incloguin més d’una petició d’emplaçament.
6. No es garanteix la ubicació a l’emplaçament concret sol·licitat.
7. Tanmateix i en els àmbits indicats a continuació, tindran opció de manera prioritària les autoritzacions per a la venda de llibres per a les entitats socioculturals, de lleure, educatives i d'altres.

Aquesta és la documentació que necessiteu:

1. Instància emplenada
Instruccions per emplenar la instància. Camps obligatoris:
DNI / NIE / Passaport
Nom i cognoms del titular de l'ocupació de via pública per les parades de Sant Jordi. En cas que el titular sigui una persona jurídica, indiqueu el nom i cognoms del representant.
Adreça del titular
Telèfon del titular o representant
Adreça de correu electrònic del titular o representant
En representació de: Si el titular és persona jurídica o qui fa la sol•licitud és un representant, empleneu les dades del titular
Exposició de fets: definiu que el tipus de parada que sol·liciteu és de llibres.
Petició: indiqueu la ubicació de la parada i el districte municipal al que pertany l’emplaçament demanat.
A fi de facilitar la ubicació de l'emplaçament us recomanem que feu un croquis accedint al web del Punt d'Informació Cartogràfica de Barcelona, imprimiu el plànol i marqueu amb una X l'emplaçament on demaneu la parada.
Documents aportats: relació de documents
Data: indiqueu la data de lliurament en els registres de l'Ajuntament de Barcelona
Signatura (del titular o del representant)
2. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de:
del titular:  fotocòpia del DNI.
3. del representant:  fotocòpia del DNI/NIF i autorització expressa de representació signada pel titular i pel representant.

Com és fa el tràmit?

Les sol·licituds s’han de presentar presencialment al registre de qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de la ciutat, dins dels horaris següents: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 08:30 a 14:30 h, dijous, de 08:30 a 19:30 h a les oficines d'Atenció al Ciutadà del barri o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X