Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Sobre la retolació comercial amb Pantalles LED

27 d'abril de 2016

Tenim una vegada més una Barcelona plena de missatges visuals, alguns evidentment necessaris com són els senyals de trànsit, els rètols de les botigues, etc. Però ens preocupa la priorització d’una retolació comercial agressiva que estem convençuts que comença a crear un estrès lumínic a la gent de la nostra ciutat.

Els aparadors formen una part fonamental de l'experiència de viure una ciutat. Tant quan les botigues estan obertes, com quan estan tancades, un bon aparador convida a mirar, a badar, a gaudir i a somniar.

Darrerament, però, veiem amb preocupació que molts dels aparadors de Barcelona comencen a perdre atractiu cedint espai a pantalles LED. Tot i que incompleixen l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de Barcelona, l’ús de les pantalles LED per senyalitzar i atraure l'atenció dels negocis de la ciutat, ha augmentat en els darrers temps.

Deixant de banda criteris estètics – contra els que atempten aquest tipus de senyalitzacions – i la pèrdua d'atractiu del conjunt urbanístic de la ciutat, les pantalles LED tenen altres impactes negatius en l'entorn urbà que també creiem necessari destacar.

La lluminositat d'aquests rètols/anuncis —en alguns casos de forta intensitat— suposa un augment de la contaminació lumínica que molesta als veïns. Aquest fet es veu agreujat quan les il·luminacions es situen elevades en primeres o segones plantes i, per tant, més properes o encarades a les finestres dels habitatges. També genera una distorsió en el seu entorn la emissió d'imatges amb moviment (canvis d'intensitat, flashos...), molt més agressives amb l'entorn que les il·luminacions fixes.

Per altra banda, creiem que la utilització de pantalles LED en els aparadors, també suposa una disminució de permeabilitat dels local. Les pantalles resten transparència i resulten una barrera que impedeix veure l'interior del comerç.

Per totes aquestes raons, creiem necessari cridar l'atenció sobre aquest fet, demanar el compliment de l'ordenança del paisatge urbà i demanar als comerciants que evitin aquest tipus de senyalització.

I com no podria ser d’una altra manera, des de l’Associació Amics de La Rambla, exigim el compliment de la normativa de l’ordenança de Paisatge Urbà que vulnera els rètols/anuncis amb pantalles Led que s’estan ubicant a La Rambla.

Junta Directiva d'Amics de La Rambla - abril 2016

Aprofitem per recordar algunes normatives extretes de l'Ordenança de Paisatge Urbà que vulneren les pantalles LED.

SECCIÓ 1ª. DISPOSICIONS GENERALS

Article 19. Prohibicions genèriques
a)... Tampoc s'admeten les instal·lacions publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o molèsties als sentits.
b) No es permet la instal·lació de suports publicitaris que afectin les llums, les vistes o l'accés a les dependències dels edificis.
j) No es permet la col·locació de suports publicitaris que per la seva capacitat lumínica produeixin un augment de la contaminació en aquest àmbit.

SECCIÓ 3ª. PROTECCIÓ DEL PAISATGE URBÀ EN LES CONSTRUCCIONS

Article 38. Condicions generals
1. No s'admetran actuacions individuals que distorsionin el cromatisme, la textura i les solucions constructives dels edificis o del conjunt en el qual s'ubiquin.

Article 45. Il·luminació de façanes
1. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per il·luminació l'acció de destacar, lumínicament, la façana d'un edifici, ja sigui en la seva totalitat, ja sigui de manera fraccionada o parcial.
2. No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d'il·luminació que no formi part dels rètols indicadors que es puguin disposar segons les determinacions d'aquesta normativa.

Article 54. Característiques generals dels rètols
b) La intensitat lumínica no pot excedir de més de 250 luxs la intensitat lumínica màxima existent a l'espai públic on doni la planta baixa de què es tracti en el moment de la sol·licitud de la llicència.
c) La llum projectada no ha de modificar els colors que l'element il·luminat, la façana o el seu entorn presenten a la llum del dia.
d) La il·luminació no ha d'introduir efectes estranys, com per exemple parpelleig, canvis de color, projeccions animades, etc.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X