Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Subvencions 2020 de la Generalitat de Catalunya

27 d'abril de 2020

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci Català d’Artesania i Moda publicarà en breu la convocatòria de subvencions per a comerços i empreses 2020. La convocatòria d'aquest any inclou els següents programes:

Programa 1: Suport a les entitats representatives del sector del comerç

 • Beneficiaris: Entitats del sector comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o  entitats de Barcelona ciutat amb mínim 15 eixos comercials.
 • Requisits: Inversió mínima 3.000 euros. Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM. Incompatible amb el Programa 2.

Programa 2: Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

 • Beneficiaris: Entitats del sector comerç, artesania o moda.
 • Requisits: Inversió mínima 3.000 euros. Creació Comitè de seguiment del PAA. Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM. Incompatible amb el Programa 1.

Programa 3: Reactivació del COMERÇ

 • Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
 • Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior. Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM. Incompatible amb el Programa 4.

Programa 4: Suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments 

 • Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals.
 • Requisits: Inversió mínima: 2.000 euros

Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous MM.

Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris. Incompatible amb el Programa 3.

Programa 5: Reactivació de la MODA

 • Beneficiaris: Autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda. No són beneficiaris  ni importadors ni distribuïdors.
 • Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior. Es incompatible amb programa 3 i programa 6.

Programa 6: Reactivació de l'ARTESANIA

 • Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori.
 • Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març o abril respecte l’any anterior. És incompatible amb programa 3 i programa 5.

Programa 7: Suport a ens locals en l’àmbit del comerç i l’artesania

 • Beneficiaris: Administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
 • Requisits: 

Àmbit 1: L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l’actuació. Inversió mínima: 3.000 euros.

Àmbit 2: L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat de caràcter artesà i inscrita al registre d’activitats firals del DEMC.

Els expositors amb domicili social a Catalunya han de tenir carnet d’artesà i distintiu de producte D’A.

IMPORTANT: Les subvencions dirigides a empreses i comerços s'atorgaran per ordre de sol·licitud, sempre que compleixin els requisits sol·licitats. Per això, us recomanem que estigueu atents per poder presentar la documentació quan s'obri el termini de sol·licitud.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X