Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Trobades restes de la muralla moderna i el convent de Sant Francesc a les obres d'urbanització de La Rambla

10 d'agost de 2023

 La intervenció arqueològica dins de la reurbanització de La Rambla ha permès la documentació de diversos trams del Semibaluard de Drassanes i de les Casernes de les Drassanes, tots dos de finals del s.XVIII, i de l’antic convent de Sant Francesc

També s’ha documentat una antiga sínia de pedra que abastia d’aigua freàtica els jardins del convent (s.XIII-s.XVIII) i que fou incorporada dins del semibaluard

Les obres en aquest primer àmbit de La Rambla han permès fins ara també documentar restes de la muralla medieval (s.XIV), el col·lector original de la primera reforma de La Rambla de finals del XVIII i diversos habitatges medievals, així com l’antic mur de façana de les Naus de la Generalitat de les Drassanes Reials (s.XVII)

La intervenció arqueològica que es duu a terme dins de les obres de reurbanització de La Rambla ha permès al Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona documentar noves troballes en les últimes setmanes. En aquesta fase de l’obra s’hi han localitzat, datat i documentat restes del convent de Sant Francesc, que va estar en funcionament entre el segle XIII i el XIX. Les restes trobades estan relacionades amb els seus jardins o espais de conreu, que arribaven fins a la part baixa de La Rambla, i que posteriorment es van integrar al Semibaluard de Drassanes de finals del segle XVIII. En el marc d’aquests jardins s’ha trobat també una sínia de pedra, que abastia d’aigua els jardins del convent, i que fou incorporada a l’interior del semibaluard de Drassanes, quan aquest es va construir.

També es troben a la vista en aquest punt dels treballs restes del Semibaluard de Drassanes, que era una construcció defensiva de la muralla moderna, construïda a finals del segle XVIII, i que va ser enderrocada a mitjans del segle XIX (1854). En la intervenció arqueològica s’han localitzat nombroses restes d’aquesta estructura de grans dimensions que envoltava i protegia l’edifici de les Drassanes pel sector de La Rambla. El baluard del Rei protegia aquest important edifici pel sector de l’actual avinguda del Paral·lel.

Ara mateix també es troben exposats per les obres espais puntuals de les Casernes de Drassanes, que es van construir adossades a les Drassanes Reials a finals del segle XVIII. S’han documentat parts com l’entrada, el pati i diferents estances de les casernes.

Prèviament, en l’excavació també s’havia trobat el mur de tancament d’una de les naus de la Generalitat de les Drassanes Reials, que data del segle XVII, en concret a l’avinguda de les Drassanes. I es va poder documentar el col·lector original de la primera reforma de La Rambla de finals del segle XVIII.

També en diferents àmbits de les obres s’han documentat fins ara nombroses restes d’habitatges d’època medieval, just a la cara interna de la muralla medieval. Entre aquestes restes s’ha documentat una font ornamental del segle XV.

Documentació, recobriment i preservació de totes les restes històriques

Aquest primer tram de l’obra de reubanització de La Rambla abasta el tram comprès entre Rambla 1-5, plaça del Portal de la Pau 1-7 i avinguda de les Drassanes 2-4. Les obres es van iniciar a l’octubre de 2022 i es preveuen finalitzar a la primavera de 2024.

En les intervencions arqueològiques, que es preveuen dins de la mateixa obra, el procediment que se segueix des del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona és el de documentar, datar i posteriorment preservar les restes arqueològiques que es decideixen conservar, per al coneixement i preservació de la història de la ciutat.

Un cop excavades, es daten i finalment es recobreixen protegides amb sauló i terra per a la seva conservació, de manera que qualsevol intervenció posterior tingui en compte la localització i l’estat d’aquestes restes històriques.

Aquesta àrea té un alt interès històric i arqueològic perquè formava part de la ciutat ja des de la primera ocupació prehistòrica a l’extrem muntanya de La Rambla, de la qual se’n va trobar al 2006 una estructura funerària del Neolític Antic durant una obra a la pl. Vila de Madrid.

Posteriorment s’hi han realitzat troballes de l’època de la ciutat romana, medieval i moderna, amb diferents restes de necròpolis, muralles, fortificacions, estructures defensives o més tard, altre tipus d’instal·lacions urbanes.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X