Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Barcelona engega el Pla Endreça

31 de juliol de 2023

El pla planteja diferents objectius: reforç i ampliació del manteniment de l’espai públic, coresponsabilitat i convivència, ús eficient dels recursos públics i orientació a resultats, impacte i percepció

Es realitza un increment específic d’efectius de la Guàrdia Urbana per garantir la convivència amb un increment de les sancions de les conductes incíviques que afecten de forma negativa l’espai públic

El Pla Endreça preveu mesures immediates amb un impacte alt a l’espai públic com la neteja de taques al paviment, els entorns de contenidors i l’ordenació del manteniment del verd urbà

Es crearà una nova Oficina del Pla Endreça que coordinarà l’estratègia i definirà les actuacions, els recursos necessaris i n’avaluarà els resultats

El Govern municipal posa en marxa de forma immediata un pla de manteniment integral i transversal amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència de l’espai públic de la ciutat. El Pla Endreça es fixa uns objectius prioritaris que s’orienten als resultats, l’impacte i la percepció:

* Reforç i ampliació del manteniment, entenent l’espai públic com l’àmbit on hi intervenen de forma transversal diferents serveis, amb especial atenció al de neteja. Aquestes noves actuacions es desenvolupen amb la màxima eficiència i eficàcia de tots els recursos públics amb rendiment de comptes a la ciutadania. És per aquest motiu que també es triplica la tasca inspectora dels serveis, per vetllar pel compliment de totes les obligacions.

* Apel·lar a la coresponsabilitat de ciutadania i visitants en la tasca cívica i alhora prioritzar les accions d’autoritat per garantir el civisme a la ciutat, amb un augment de les sancions davant de les conductes incíviques.

*Per al compliment d’aquests objectius principals, el Pla Endreça té definits uns àmbits prioritaris d’actuació. El primer són els serveis urbans, amb especial èmfasi a la neteja de la ciutat i al manteniment de l’espai públic. I es farà de forma coordinada amb la Guàrdia Urbana, que vetllarà per la convivència a la ciutat, posant el focus en la prevenció, el civisme i la seguretat.

El nou pla es desenvoluparà en tres fases:

Fase 1, de juliol a octubre de 2023. Es realitzen accions operatives immediates de neteja, manteniment del verd i paviment. S’augmenta la presència de la Guàrdia Urbana al carrer per augmentar la capacitat sancionadora en matèria de convivència. I alhora es posa en marxa una campanya comunicativa dirigida a la ciutadania.

Fase 2, octubre de 2023 fins al març de 2024. Es mantenen les accions a l’espai públic i s’inicien els tràmits per augmentar la capacitat sancionadora de l’Ordenança de Convivència. També es crea l’Oficina del Pla Endreça per a la governança del pla i els recursos.

Fase 3, a partir del mes d’abril de 2024. Desplegament dels plans de manteniment integral a tota la ciutat, amb reforç de la coordinació dels serveis i agents implicats, alhora que es fa una avaluació dels resultats.

Per al seguiment del desplegament i monitoratge dels resultats es posa en marxa l’Oficina del Pla Endreça, que dirigirà la Gerència municipal amb la col·laboració de les gerències implicades en el pla, la de seguretat, la de serveis urbans, la de territori i la d’acció social i salut. Aquesta oficina ha estat l’encarregada de definir el marc estratègic del pla i a partir d’ara en garantirà els recursos, en supervisarà el desplegament i n’avaluarà els resultats, l’impacte i la percepció. A més, s’estableix una coordinació setmanal de tots els serveis operatius municipals implicats en la cura de l’espai públic i la garantia de la convivència a la ciutat.

Per a l’elaboració del nou pla, s’han analitzat els indicadors de servei i de percepció de la ciutadania, per traçar el marc estratègic i graduar les actuacions.

Pel que fa al servei de neteja, es prioritzen les actuacions amb gran impacte en l’espai públic, com l’eliminació de pintades, que es treballarà conjuntament amb la Guàrdia Urbana per perseguir les accions incíviques.

El reforç de les brigades és d’un total de 66 equips i 105 persones que es distribuiran en diferents serveis que tenen un impacte a l’espai públic, com per exemple les brigades d’intervenció ràpida als barris que resolen de forma ràpida qualsevol problema de neteja que es pugui detectar. En total les brigades es reforcen amb 6 equips i 12 persones.

Altres serveis que es prioritzen són els de neteja de parc parcs, 21 equips i 37 persones, i el de la zona de les platges, 3 equips i 6 persones. També s’incrementa la neteja de les zones de contenidors, en total s’afegeixen 19 equips i 27 persones. També es prioritza la neteja de taques al paviment i la neteja amb aigua freàtica, amb 17 equips i 23 persones.

Aquests reforços se sumen a l’augment de la tasca inspectora, fins a 1.800 inspeccions setmanals, que vetllarà perquè el servei funcioni correctament i es compleixin les obligacions contractuals amb tots els recursos disponibles.

El Pla Endreça, però, va molt més enllà de la neteja, estableix una mirada transversal sobre l’espai públic amb la implicació de tots els serveis que hi intervenen. S’establirà una nova ordenació del verd urbà a través de 120 accions que afectaran tant al verd com al mobiliari i que realitzaran les 752 persones que treballen sobre el terreny en els parcs i jardins de la ciutat. A més, es prioritza una inversió d’obres de millora en 12 espais verds de la ciutat: al parc del Laberint d’Horta (Horta-Guinardó), parc del Clot (Sant Martí), jardins d’Elena Maseras (Eixample), parc de la Trinitat (Sant Andreu), jardins de Can Fabra (Sant Andreu), jardins de Mercè Rodoreda (Sarrià-Sant Gervasi), jardins de Cèsar Martinell (Eixample), jardins de Can Sentmenat (Sarrià-Sant Gervasi), les granges de Can Cadena (Sant Martí) i Can Mestres (Sants-Montjuïc) i el parc de la Ciutadella (Ciutat Vella).

En la gestió del verd urbà, també es programa la neteja manual de 44.558 escocells, especialment als barris del Guinardó, Pedralbes i Horta i l’adequació de 2.280 jardineres dels entorns escolars.

Pel que fa al manteniment en general també es veurà un increment durant els pròxims 4 anys, es farà una aposta pel manteniment integral en el Pla d’Inversions Municipal. I al mateix temps es desenvoluparan mesures immediates com la intervenció en gairebé 23.000 metres quadrats de carrers per fer-hi reparacions, pavimentació, revisió de juntes i col·locació de mobiliari, especialment als entorns de les escoles de la ciutat. A més, fins a finals d’any, s’actuarà en la millora de l’enllumenat en 24 trams de carrer, que implica la renovació de més de 200 punts de llum.

També es planteja la rehabilitació estructural de la xarxa local del clavegueram, amb la revisió i rehabilitació de 2.465 metres lineals que permetrà minimitzar olors i contribuir en l’eradicació de pagues. Pel que fa a plagues, també es definirà un pla de xoc per combatre les noves realitats que es deriven del període de sequera i els efectes de la calor extrema. L’equip de plagues es reforça amb 23 persones, en total estarà format per 51 tècnics i tècniques, que controlaran 460 punts situats a clavegueram, zones verdes i mercats municipals.

Un dels objectius del Pla és prioritzar les accions d’autoritat per garantir el civisme a la ciutat i augmentar l’activitat sancionadora de les conductes incíviques. En aquest sentit, els 3.500 agents de la Guàrdia Urbana prioritzaran el compliment de les ordenances municipal, el civisme i garantir la convivència i la seguretat.

Una de les mesures que ja està desplegada és l’augment de la presència de Guàrdia Urbana al carrer amb la incorporació de 107 agents més diaris aquest estiu per garantir la convivència i l’endreça de la ciutat. Aquests agents treballaran de forma coordinada amb els Equips de Policia de Barri del cos de policia barceloní per potenciar la intervenció preventiva  des de la proximitat, el contacte directe amb la ciutadania i l’alt coneixement del territori per evitar conductes delictives i els conflictes de convivència. La Guàrdia Urbana també incrementarà la capacitat sancionadora davant les conductes incíviques que afectin a la convivència.

També es treballarà de forma coordinada amb la resta de cossos policials que operen a la ciutat per a garantir la seguretat, el civisme i la convivència, i per aquest motiu es vetllarà pel desplegament progressiu dels 600 agents dels Mossos d’Esquadra compromesos per la Generalitat a l’acord de pressupostos del 2023.

Per primera vegada es nomenarà un/a Comissionat/da de Convivència i l’Oficina Municipal de la Convivència s’adscriurà a la Gerència de l’Àrea de Seguretat i Prevenció.

Pel que fa a l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic es preveu a curt termini l’augment de les sancions en el marc de la normativa vigent. Així com en, una fase immediatament posterior, la millora dels procediments de gestió de les sancions per garantir-ne el cobrament. Paral·lelament es revisarà la norma per donar resposta a nous fenòmens que pertorben la convivència a la ciutat.

L’Ajuntament intensificarà les campanyes d’inspecció dels apartaments turístics, terrasses i locals de cànnabis. També s’accentuaran les inspeccions a establiments comercials per comprovar que compleixen amb la prohibició de la venda d’alcohol de 22 a 8h i de la seva exposició als aparadors.

Campanya de comunicació per  fomentar el civisme

La campanya de comunicació del Pla Endreça s’inicia demà 27 de juliol i s'allargarà fins el 15 de setembre.

Es desplega per tota la ciutat en mitjans exteriors amb circuits de banderoles, opis a la via pública i al metro, als tramvies, a les pantalles dels quioscos de Les Rambles i als busos de ciutat i als busos de barri. En quant al mitjans impresos, es publicaran anuncis a la premsa generalista així com a mitjans de proximitat dels districtes. La campanya digital es difondrà en els canals de xarxes socials  i amb visuals a la premsa generalista. També podrà escoltar-se a les principals emissores de ràdio convencional, i de ràdio online. A més, s’instal·laran torretes a ubicacions estratègiques de la ciutat amb els missatges en diversos idiomes per arribar a turistes i visitants.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X