Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Que cal fer per posar una parada de llibres a La Rambla per Sant Jordi?

5 de febrer de 2019

El 23 d'abril, Sant Jordi, és una diada molt especial per La Rambla. Les floristes de La Rambla venen les roses i al llarg del passeig es posen centenars de parades de llibres.

Si esteu interessats a posar una parada de llibres aquí teniu les instruccions.

 1. El termini de presentació de sol·licituds es tancarà l’1 de març de 2019.
 2. Hi ha dues vies per presentar la sol·licitud: telemàticament, mitjançant el web de tràmits, o en qualsevol oficina d'atenció ciutadana, amb cita prèvia.
 3. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de nom, cognoms, fotocòpia del DNI (més autorització de la persona representada, si és el cas), telèfon de contacte i correu electrònic.
 4. D’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona, es recorda que, per poder tramitar i obtenir la llicència d'ocupació de la via pública, els titulars dels permisos sol•licitats no poden tenir cap deute tributari local.
 5. No es tramitarà cap llicència a nom d'un menor en edat escolar obligatòria.
 6. Només s’acceptarà una sol·licitud per titular.
 7. Només s’acceptaran sol·licituds individualitzades i no s’admetran sol•licituds que incloguin més d’una petició d’emplaçament.
 8. No es garanteix la ubicació a l’emplaçament concret sol·licitat i La Rambla és una de les zones on està restringida l'autorització de nous punts de venda.
 9. Tanmateix, tindran opció de manera prioritària les autoritzacions per a la venda de llibres per a les entitats socioculturals, de lleure, educatives i d'altres.

Si teniu un certificat digital, podeu iniciar el tràmit aquí

Si ho feu de manera presencial:

 1. Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 2. Descarregueu-vos la instància normalitzada accedint al següent enllaç.
 3. Empleneu, imprimiu i signeu la instància, on cal fer constar el tipus de parada, si és de roses, llibres o pa, i l'emplaçament demanat.
 4. El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida i presenteu la sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària.

Aquesta és la documentació que necessiteu:

Instància emplenada.

Instruccions per emplenar la instància. Camps obligatoris:

DNI / NIE / Passaport

Nom i cognoms del titular de l'ocupació de via pública per les parades de Sant Jordi. En cas que el titular sigui una persona jurídica, indiqueu el nom i cognoms del representant.

Adreça del titular

Telèfon del titular o representant

Adreça de correu electrònic del titular o representant

En representació de: Si el titular és persona jurídica o qui fa la sol•licitud és un representant, empleneu les dades del titular

Exposició de fets: definiu que el tipus de parada que sol·liciteu  és de llibres.

Petició: indiqueu la ubicació de la parada i el districte municipal al que pertany l’emplaçament demanat.
A fi de facilitar la ubicació de l'emplaçament us recomanem que feu un croquis accedint al web del Punt d'Informació Cartogràfica de Barcelona, imprimiu el plànol i marqueu amb una X l'emplaçament on demaneu la parada.

Documents aportats: relació de documents

Data: indiqueu la data de lliurament en els registres de l'Ajuntament de Barcelona

Signatura (del titular o del representant)

Les sol·licituds han d’anar acompanyades de:

del titular:  fotocòpia del DNI.

del representant:  fotocòpia del DNI/NIF i autorització expressa de representació signada pel titular i pel representant.

Les sol·licituds s’han de presentar presencialment al registre de qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de la ciutat, dins dels horaris següents: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 08:30 a 14:30 h, dijous, de 08:30 a 19:30 h a les oficines d'Atenció al Ciutadà del barri o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X