Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

La Rambla requereix intervencions urgents i molt més manteniment

8 de febrer de 2022

  • Amics de La Rambla actualitza l’informe d’intervencions necessàries a La Rambla - que l’Associació realitza des de l’any 2018 – amb les mancances de manteniment detectades per veïns, comerciants i usuaris de La Rambla.
  • Tot i certa millora en aspectes com l’arbrat i la il·luminació, continuen havent-hi massa elements a corregir. Alguns suposen un perill pels vianants  i altres afecten la imatge del passeig.
  • Cap dels suports telefònics que encara sobreviuen a La Rambla està en funcionament i tots presenten un estat de degradació molt gran amb vidres trencats, manca d’auriculars, cables a la vista, pintades i molta brutícia.

Amics de La Rambla ha presentat al Districte de Ciutat Vella un informe amb les mancances detectades a La Rambla a principis de febrer de 2022. En l’informe, Amics de La Rambla recull totes les mancances de manteniment i tots els aspectes millorables que veïns, comerciants, usuaris i institucions de La Rambla han detectat al passeig. Aquest informe és l’actualització dels informes presentats els anys 2018,2019 i 2020.

En resposta a aquests informes, l’Ajuntament va anunciar l’inici de les actuacions per reformar totes aquestes mancances detectades amb un calendari que acabava el desembre del 2021. Un cop finalitzat aquest període d’actuació anunciat per l’Ajuntament de Barcelona, Amics de La Rambla ha volgut actualitzar el seu informe per valorar els resultats. Tot i que valorem positivament les actuacions portades a terme, l’estat de La Rambla requereix actuacions molt més intensives, valentes i continuades.

Les actuacions de millora portades a terme al llarg del 2021 no han aconseguit revertir la imatge de deixadesa que el carrer respira i són insuficients per revertir el desgast que han produït molts anys d’inacció. Cal fer moltes més actuacions urgents i, sobretot, cal augmentar el manteniment per evitar que la situació empitjori.

El paviment és l’element que requereix una actuació més urgent. Tot i les actuacions portades a terme al llarg del 2021, encara hi ha molts elements que suposen un perill pels vianants i un percentatge molt alt del paviment presenta trencadures o esquerdes. També algunes tapes de serveis suposen un perill per estar trencades o aixecades.

L’estat de degradació de molts elements de mobiliari urbà és molt gran. Cap dels suports telefònics que encara sobreviuen a La Rambla està (a principis de febrer del 2022) en funcionament i tots ells presenten elements degradats: vidres trencats, manca d’auriculars o de teclats, pantalles trencades i cables a la vista. Tots estan bruts i plens de pintades i adhesius.

Precisament és la presència de pintades i adhesius en tots els elements de mobiliari urbà, un dels elements que més empitjoren la imatge del passeig. Semàfors, pilones, fanals, armaris de serveis, senyals de trànsit, parades de bus i altres elements estan molt bruts.

Tot i l’anunci de l’inici de la reforma de La Rambla, encara no es coneix el calendari amb les dates d’inici de l’obra i els terminis previstos. A més a més, el primer tram del projecte de reforma – que si es compleixen tots els terminis previstos en el projecte executiu, no finalitzarà fins a mitjans o finals del 2024 - únicament afectarà uns metres de La Rambla Santa Mònica. Tenint en compte això, cal més que mai, actuar urgentment per millorar La Rambla.

La Rambla és el cor de la ciutat. Si volem que barcelonins i visitants el gaudeixin i estiguin orgullosos, hem d’aconseguir que sigui un espai segur i net i que es vigili l’estat de tots els elements per revertir les mancances que l’ús intensiu de l’espai públic provoca.

 

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X