Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Pla específic de l'Ajuntament de Barcelona per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics

25 de febrer de 2014

Recollint la preocupació de moltes entitats de la nostra ciutat, entre elles Amics de La Rambla, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat una mesura amb l'objectiu de reconèixer la importància dels comerços emblemàtics i establir una sèrie d'actuacions que contribueixin a la seva protecció i conservació.

La mesura presentada es concreta en el Pla Específic de Protecció i Suport als Establiments Emblemàtics. El Pla posa en valor els establiments emblemàtics amb mesures de corresponsabilitat per afavorir la seva viabilitat econòmica, per garantir la conservació patrimonial i el valor comercial que exerceixen.

Donat que les mesures que fins ara han intentat protegir el patrimoni no han estat suficients per preservar la riquesa material de caràcter arquitectònic i artístic dels establiments que han decidit tancar les seves portes, l'Ajuntament ha decidit actuar presentant aquest Pla.

Mesures d'urgència.

1. Relació d'establiments emblemàtics. Donat que existeixen diferents llistats, unificar-los establint una definició i la llista d'establiments considerats emblemàtics.
2. Suspensió de llicències d'obres i activitat. Es congelen les transformacions o actuacions urbanístiques sobre els establiments emblemàtics per evitar que es pugui atorgar una llicència que desmantelli o desvirtuï qualsevol d'aquests establiments.
3. Comunicat individualitzat als propietaris i llogaters dels establiments afectats del contingut i abast de la mesura.

Comissió Tècnica de Comerç Emblemàtic.

Neix aquesta comissió amb les següents funcions:

1. Determinar què es considera Establiment Emblemàtic o Singular i definir els nivells de protecció que corresponen a uns i altres.
2. Analitzar i proposar la protecció dels diferents establiments en funció dels graus de protecció prèviament determinats.
3. Informar del Pla Especial de Protecció dels Establiments Emblemàtics.
4. Informar les llicències d'obra, modificació o ampliació de l'activitat d'aquests establiments.

Altres mesures que es prendran serà l'Anàlisi de prioritats (amb l'estudi detallat de cada un dels establiments) i la creació d'un Servei d'Atenció Integral d'Atenció al Comerç Emblemàtic (amb atenció personalitzada i especial per cada cas).

Protecció dels Establiments Emblemàtics

1. Protecció de l'Immoble i els béns mobles. La protecció es farà a través dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Històric Artístic. Es protegeix tant el continent com el contingut moble.
2. Protecció del bé cultural immaterial. El primer nivell de protecció no és suficient per evitar el cessament o canvi de la activitat, per això, es crearà un grup de treball on s'analitzarà l'objecte i impacte de la protecció de l'activitat com a “Be d'interès Cultural Immaterial”.
3. Pla Especial de Protecció dels Comerços Emblemàtics. Un cop recollida la tasca de la Comissió Tècnica, efectuats els treballs pel que fa als béns immobles i mobles i el referent a la protecció de l'activitat, es tramitarà el Pla dins del termini de l'any de la suspensió de
llicències.

Altres Mesures

El Pla també comporta mesures empresarials (d'acompanyament al comerciant amb serveis de diagnosi i assessorament empresarial, finançament i altres serveis) i incentius pel manteniment de comerços emblemàtics (subvencions extraordinàries per la restauració i conservació dels establiments emblemàtics, per renovació i millora de la imatge exterior i per la conservació i millora d'elements d'interès històric, cultural o patrimonial.

La promoció del comerç emblemàtic i singular també és una de les mesures previstes en el pla.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X